Školska godina u Zeničko-dobojskom kantonu protekla je u znaku pandemije virusa COVID-19 kojoj su se morali prilagoditi i nastavnici i učenici, ali i roditelji s obzirom da se veći dio godine nastava odvijala online. S ministrom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport prof.dr. Spahijom Kozlićem razgovarali smo o protekloj školskoj godini, upisu đaka, ali i stipendiranju studenata, rekonstrukciji škola i vakcinisanju prosvjetnih radnika.
NR: Jeste li zadovoljni realizacijom nastave s obzirom da se odvijala u uslovima pandemije?
KOZLIĆ: Organizacija odgojno-obrazovnog procesa u školskoj 2020/2021. godini bila je uslovljena odlukama Kriznog štaba Ministarstva zdravstva ZDK zbog sprečavanja širenja zaraze izazvane corona virusom. U skladu s tim, a cijeneći složenost epidemiološke situacije i potrebu zadržavanja kontinuiteta u učenju, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK definiralo je moguće načine i modele organizacije odgojno-obrazovnog procesa u vanrednim okolnostima, primjenjujući kombiniranje nastave u školi i online nastave/učenja. Ponuđeni modeli su imali za cilj prevashodno zaštitu zdravlja učenika, nastavnika i ostalih učesnika odgojno-obrazovnog procesa u kontekstu organiziranja i realiziranja odgojno-obrazovnog procesa u novonastalim okolnostima. Škole su u skladu sa svojim mogućnostima vršile odabir ponuđenih modela za organizaciju i realizaciju odgojno-obrazovnog procesa, s tim što je u periodu od 15.03.2021. godine do 30.04.2021. godine odgojno-obrazovni proces u potpunosti organiziran i realiziran online.
Nastava na zadovoljavajućem nivou
Uzimajući u obzir složenost epidemiološke situacije izazvane širenjem virusa COVID-19, kao i izazove na koje je trebalo odgovoriti u organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog procesa u novonastalim okolnostima, mora se istaći da je učenicima obezbijeđeno pravo na obrazovanje i u vanrednim okolnostima. Nastava je realizirana na zadovoljavajućem nivou u odnosu na objektivne okolnosti, s tim da uvijek postoji mogućnost za poboljšanje. Ministarstvo i Pedagoški zavod trenutno prate aktivnosti vezane za završetak nastavne i školske godine 2020/2021. godine u cilju zaštite najboljeg interesa učenika, te uporedo provode aktivnosti za organizaciju odgojno-obrazovnog procesa u školskoj 2021/2022. godini.
Jedinstvena platforma
NR: Koliko je obrazovni sistem danas osposobljen za alternativne metode izvođenja nastave, kao što je online, i kakvi su dojmovi nastavnika, učenika i roditelja?
KOZLIĆ: Tokom prvog polugodišta školske 2020/2021. godine u svim školama na području ZDK-a obezbijeđena je jedinstvena platforma za realizaciju online nastave/učenja (Microsoft Office 365) i provedene obuke nastavnika, učenika i roditelja za korištenje navedene platforme. Bitno je naglasiti da je uvođenjem jedinstvene platforme umnogome riješen problem opterećenosti učenika, nastavnika i roditelja koji je postojao zbog korištenja različitih platformi/aplikacija u organizaciji i realizaciji online nastave/učenja. Također, vršena je kontinuirana nabavka tehničkih sredstava/opreme za realizaciju online nastave/učenja, a Pedagoški zavod je okviru svojih redovnih aktivnosti kontinuirano koordinirao organizaciju i realizaciju odgojno-obrazovnog procesa i provodio različite online edukacije pedagoških radnika.
Online kao alternativa
S obzirom da je tokom školske 2020/2021. godine obezbijeđen bolji pristup internetu za učenike, roditelje i nastavnike, da su obezbijeđena određena tehnička sredstava/oprema za realizaciju online nastave/učenja, obezbijeđena jedinstvena platforma za realizaciju online nastave, realizirane različite online edukacije za pedagoške radnike itd., može se istaći da se online nastava realizirala na zadovoljavajućem nivou. Napominjem da su stavovi učenika, nastavnika i roditelja jedinstveni u tome da online nastava/učenje predstavlja alternativni model organizacije i realizacije odgojno-obrazovnog procesa i da kao takav ne može obezbijediti kvalitet nastave i učenja koji omogućava realizacija odgojno-obrazovnog procesa u školskim prostorijama uz fizičko prisustvo nastavnika i učenika.
Upis srednjoškolaca
NR: Raspisan je konkurs za upis učenika u srednje škole. Koliko je do sada prijavljeno učenika? Za koja zanimanja postoji najveće interesovanje?
KOZLIĆ: Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola ZDK u školskoj 2021/2022. godini za gimnazije, tehničke i srodne škole, srednje umjetničke i srednje vjerske škole traje u periodu od 14. juna do 22. juna 2021. godine, dok za srednje stručne škole traje u periodu od 14. juna do 25. juna 2021. godine. Učenici imaju mogućnost izjašnjavanja putem anketnog upitnika koji sadrži podatke o učeniku i podatke o izabrane tri opcije zvanja/zanimanja. Upitnik kreira sama škola u skladu sa postojećim zvanjima/zanimanjima.
Broj prijavljenih učenika, a samim tim i interesovanje za pojedina zanimanja će biti poznat pred početak nastavne godine, jer je dosadašnji sistem upisa učenika pokazao da se jedan značajan broj učenika konačno upiše pred sam početak nastavne godine.
NR: Šta poduzimate kako biste animirali učenike da se prijavljuju za deficitarna zanimanja na tržištu rada?
KOZLIĆ: Animiranost učenika je realizirana samim Konkursom za upis učenika u prvi razred srednjih škola, koji je planiran na osnovu dogovora sa socijalnim partnerima, upoznavanjem putem procedure „dana otvorenih vrata“ sa raspoloživim zvanjima/zanimanjima u srednjim školama, mogućeg broja tehnološkog viška radnika u srednjim školama, planova upisa koji su kreirani u skladu sa potrebama tržišta rada, mogućnostima, potrebama i kriterijima koji su se koristili na nivou plana upisa u narednoj školskoj godini, trenutnog broja učenika u završnom razredu osnovnih škola na području grada/općine te provedbom reforme srednjoškolskog obrazovanja na području ZDK.
Milion maraka za stipendije
NR: Vlada je usvojila potrebne propise i akte za raspisivanje konkursa za dodjelu studentskih stipendija. Kada će biti raspisan konkurs i kada studenti mogu očekivati stipendije s obzirom da je akademska godina pri kraju? Koliko sredstava je na raspolaganju i koji broj studenata može računati na stipendije?
KOZLIĆ: Za stipendije je za ovu godinu predviđen identičan iznos kao i prethodne, dakle 1.000.000,00 KM. Da bi se objavio konkurs bilo je potrebno okončati procedure verifikacije programa utroška sredstava za ove namjene. Vlada je na svojoj 109. sjednici, dana 16.06.2021. godine, usvojila Program utroška sredstava za „Tekući transferi drugim nivoima vlasti – Tekući transfer za stipendiranje studenata“ u iznosu od 1.000.000,00 KM. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona će u narednom periodu pokrenuti potrebne procedure vezane za objavljivanje konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području našeg kantona, a konkurs će biti objavljen početkom mjeseca jula 2021. godine.
Energetska efikasnost
NR: Ušli ste u projekat energetske efikasnosti u školama. Koje su osnovne značajke projekta i šta time dobija obrazovni sistem u ZDK-u?
KOZLIĆ: S ciljem ostvarenja energijske uštede i edukacije stanovništva o važnosti energijski efikasnog ponašanja, BiH je pokrenula BEEP – „Projekat energetske efikasnosti za BiH“, koji u Federaciji BiH implementira Federalno ministarstvo prostornog uređenja uz kreditno zaduženje Svjetske banke. Projekat je posvećen građevinskim radovima utopljavanja i obnove javnih zgrada, ali i edukacije šire javnosti o važnosti energijski efikasnog ponašanja. Ovaj projekat se implementira od 2016. godine. Od 2016-2018. godine utopljeno je ukupno 15 školskih objekata a za period 2021-2022 planirano je implementirati ukupno 28 školskih objekata. Pored pomenutog projekta, ovo ministarstvo je projekte EE implementiralo i kroz projekte Caritasa Švicarske i UNDP-a.
Pored uštede energije, cilj je i unapređenje komfora, smanjenje emisije CO2, te povećanje svijesti o energijskoj efikasnosti! Energetska obnova školskih objekata je veoma efikasna mjera za smanjenje potrošnje energije, uz istovremeno osavremenjavanje uslova života i postizanje boljeg ekonomskog efekta. Istraživanja pokazuju da ulaganja 1 eura u energetsku efikasnost, kroz kratko vrijeme donosi povrat od 4-5 eura. Na taj način se, vrlo efikasno omogućava povrat uložene investicije.
Vakcinacija prosvjetnih radnika
NR: Zdravstveni sistem u ZDK prepoznao je prosvjetne radnike kao jedan od prioriteta za vakcinaciju, koja je počela u jednom broju škola. Kakvi su planovi? Hoće li svi prosvjetari biti vakcinisani do početka naredne školske godine?
KOZLIĆ: Vakcinacija zaposlenih u obrazovanju počela je 16. juna vakcinisanjem nastavnika i zaposlenih u JU Osnovna škola za obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u razvoju Zenica te Srednjoj školi za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica, koje zbog svojih specifičnosti nisu organizovale online nastavu.
Krizni štab Ministarstva zdravstva ZDK-a prihvatio je zahtjev Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, tako da su prosvjetni radnici u Planu imunizacije, koji je usvojila Vlada, prepoznati kao jedan od prioriteta za vakcinaciju. Planirano je da vakcinu do početka naredne školske odnosno akademske godine dobije svih 5.500 zaposlenih u obrazovnom sistemu našeg kantona, od predškolskog odgoja i obrazovanja do zaposlenika Univerziteta u Zenici, a to će svakako zavisiti od priliva vakcina.