Udruženje roditelja osoba sa cerebralnom paralizom „Dlan“ osnovano je 2011. godine od strane dva roditelja djece sa poteškoćama u razvoju. Servis centar za podršku porodicama djece i osoba sa poteškoćama u razvoju počeo je sa radom 2019. godine i od tad je pruženo više od 10.000 besplatnih usluga za više od 150 porodica. Zahvaljujući trudu i radu osoblja i menadžmenta svakodnevno radi na poboljšanju uslova rada, kako bi pružio adekvatnu podršku porodicama i osobama sa poteškoćama u razvoju. Svojim korisnicima redovno pružaju psihološku podršku, pravnu pomoć, usluge edukatora kao i medicinske sestre. Uporedo s tim, redovno prisustvuju online sastancima i edukacijama, a sve u cilju usvajanja novih znanja koji će biti od velike koristi za njihove korisnike.
Uklanjanje predrasuda
U cilju ukazivanja na važnost uklanjanja barijera i predrasuda, Udruženje je protekle sedmice upriličilo manifestaciju “Sličan tebi i ja postojim”, kojom su promovisali pozitivne vrijednosti porodice. “Ova manifestacija je jedan od dokaza da smo i u vrijeme pandemije korona virusa radili sa osobama sa poteškoćama u razvoju. Važno je napomenuti da osobe sa poteškoćama mogu puno više nego što mislimo, a društvo je previše sebično u pružanju šanse da im se pomogne”, kaže Selvedin Dedić, direktor Udruženja. Pored muzičkog programa, posebne emocije kod posjetioca izazvale su priče pet heroina. Majke djece sa osobama sa poteškoćama u razvoju su kroz suze ispričale svoje životne priče, borbu za njihova prava ali i tešku svakodnevnicu. “Biti roditelj naljepša je ali i najteža uloga u životu. Biti majka znači podnositi udarce i prelaziti prepreke da ono što im je ispod srca raslo bude sigurno i zaštićeno. Važno je da se svaka priča majke djeteta sa poteškoćama u razvoju čuje jer rijetko ili gotovo nikada te hrabre žene nemaju priliku podijeliti s nekim šta su preživjele i koliko snage im treba za ono što ljudi smatraju svakodnevnim. Važnost je i u tome da time što jasno i glasno kažu mogu da podstaknu i druge da krenu tim putem. Zajedničkim snagama će sigurno poslati važne poruke i otvoriti velika vrata za svoju djecu, porodice i društvo u cjelini”, ističe Amela Talić, asistentica direktora Udruženja te dodaje da su kroz ovu manifestaciju nastojali pokazati umijeće i sposobnosti korisnika usluga ali i poslati poruku jednakosti i borbe protiv predrasuda. “Poruka koju smo željeli poslati jeste da porodice nisu same, mi smo uz njih, a od nadležnih očekujemo dodatnu podršku jer su to ova djeca zaslužila. Biti čovjek nije teško, a samo zajedničkim snagama možemo napraviti više i bolje te ići korak naprijed”, napominje Talić. Prema riječima direktora Udruženja Selvedina Dedića, u našoj svakodnevnici još uvijek postoje stigme kada se radi o socijalizaciji ove populacije. “Iako smo se potrudili da pozovemo sve predstavnike institucija vlasti, moramo reći da smo nezadovoljni odzivom na sam događaj kao i njihovom podrškom našem radu. Naših 10.000 besplatno pruženih usluga našim korisnicima i njihovim porodicama nisu tek mrtvo slovo na papiru, ali institucije vlasti nisu imale sluha za naš uloženi trud i doprinos koji dajemo zajednici”, ističe direktor Dedić.

Ostatak teksta pročitajte u printanom izdanju