Vranduk

Bosna i Hercegovina je zemlja s dugogodišnjom tradicijom. Mnogobrojne kulture koje su kroz historiju obitavale na njenom tlu ostavile su za sobom svoje tragove. Upravo naše tvrđave svjedoče našoj bogatoj historiji i tradiciji te, iako su mnoge od njih u lošem stanju, iza svojih zidina pričaju priče o prošlim vremenima.
Naše kulturno-historijsko naslijeđe

Maglaj

Kroz Projekat „Čuvajmo naslijeđe za buduće generacije“, kojeg realizujemo u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, želimo upoznati građane sa područja Zeničko-dobojskog kantona o tvrđavama koje se nalaze na ovom području, a pogotovo mlade. Pisat ćemo i upoznati vas o tome kada su izgrađene, koji su događaji i ljudi vezani za njih u vremenu u kojem su izgrađene, te o tome u kakvom se stanju trenutno nalaze i šta se radi na njihovoj restauraciji i očuvanju.
Cilj nam je, dakle, da se, kroz tekstove o našem kulturno historijskom nasljeđu i građevinama koje svjedoče višestoljetnoj tradiciji državnosti i opstojnosti Bosne i Hercegovine, građani upoznaju sa historijskim događajima i građevinama iz određenih perioda nastanka i razvoja naše države kao i značaju njihovog očuvanja. To je dio našeg kulturno-historijskog nasljeđa, to su temelji na kojima se gradila i branila bosanska država i kao takve ih trebamo čuvati i znati koliki je njihov značaj i vrijednost za sadašnje i generacije koje tek dolaze.

Bobovac

Tvrđave u ZDK
U Bosni i Hercegovini i danas postoje brojne očuvane i manje očuvane tvrđave koje svjedoče o snazi i veličini srednjovjekovne bosanske države. Među najljepšim, a koje se nalaze na području Zeničko-dobojskog kantona, su: tvrđava u Vranduku, smještena nedaleko od Zenice, koja sa ponosom stoji na ovom mjestu duži niz vijekova, Tešanjska tvrđava, jedna od najvećih u našoj domovini, koja potiče iz petnaestog stoljeća i svjedoči nam o osmanskoj, ali i kasnije austrijskoj okupaciji koju je prebrodila, Maglajska tvrđava, koja se održavala u dosta dobrom stanju mijenjajući formu i sadržaj u skladu sa promjenama u načinu ratovanja, Bobovac, koji je nekada bio prijestolnica bosanske države zajedno sa Kraljevom Sutjeskom, te Stari grad Visoki, srednjovjekovni grad i tvrđava koji je postojao za vrijeme srednjovjekovne Bosne.
Svakako, vrijedno je spomenuti i mjesto Mile, koje je bilo kraljevsko stolno i saborno mjesto, te krunidbeno i grobno mjesto bosanskih kraljeva za vrijeme srednjovjekovne Bosne.

PROJEKAT PODRŽAVA MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT ZDK