Isak

Ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK Arnel Isak je potpisao kvartalne naloge za transfer sredstava namijenjenih za realizaciju prijedloga programa utroška sredstava Fonda za zaštitu okoliša koje na saglasnost Ministarstvu podnose općine i gradovi na području ZDK.
„Nakon što je Vlada ZDK usvojila Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoliša u ukupnom iznosu od 5,9 miliona KM, Ministarsvo je osnovu Odluke o načinu raspodjele sredstava Fonda izvršilo potpisivanje naloga za transfer sredstava, kako bi ova sredstva bila operativna za realizaciju projekata koje planiraju općine i gradovi na području ZDK“, kaže ministar Isak.
Inače, kad je u pitanju grad Zenica, Programom utroška namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša za 2020. godinu planirana je realizacija 16 projekata ukupne vrijednosti 1.139.000 KM.
Između ostalog, planirana je realizacija 385.500 KM vrijednog projekta „Sufinansiranje projekata energetske efikasnosti“ – fasada i krovova, zatim 70 hiljada KM vrijedan projekat „Čišćenje riječnih korita i obaloutvrda od nanesenog šljunkovitog materijala, granja i otpadnih materijala, preventivno djelovanje i očuvanje voda, riječnih vodotoka, te njihove flore i faune“. Također, 100 hiljada KM je planirano za nabavku i izgradnju pametnih autobuskih stajališta sa solarnim panelima, USB i bežičnim punjačima, nadzornom kamerom, senzorima temperature i pritiska, te zvučnicima i LED displejima za prikaz važnih informacija i redova vožnje. Za izgradnju skejt parka je planirano 105 hiljada KM, za ozelenjavanje autobuskih stajališta 43 hiljade KM, za proširenje sistema javnih bicikala 100 hiljada KM, za nabavku i postavljanje nadzemnih kontejnera 60 hiljada KM, za nabavku i ugradnju solarnih klupa 30 hiljada KM, a za nabavku i postavljanje urbanog mobilijara u vidu zelenih saćastih struktura i klupa s ciljem apsorpcije zagađujućih materija iz zraka 55 hiljada KM. Za izgradnju trim staza na planinama i pješačkih staza u urbanim dijelovima grada planirano je 68.500 KM.
„U narednom periodu ćemo nastojati osigurati i više sredstava za različite eko projekte u Zenici jer zdravlje Zeničana i činjenica da svakodnevno udišu najnekvalitetniji zrak u državi, na Balkanu i šire, ostavlja u obavezu da se nastavimo odlučno i uporno boriti za rješavanje eko problematike u Zenici“, kaže ministar Isak.