Nedavno je održan ljetni interetnički kamp za mlade „Jedan svijet“, Kozara 2021 u organizaciji Saveza izviđača grada Zenica (SIGZ) i Odreda izviđača „Dr. Mladen Stojanović“ iz Prijedora. Glavni dio aktivnosti odvijao se na obroncima Kozare, Debelom brijegu, a održana su i dva jednodnevna izleta na obližnje prirodne bisere: Bobijaško oko i vodopad Blihe, te Kapelu. Učesnici kampa uživali su u raznolikom programskom sadržaju i predivnoj kozarskoj prirodi. Aktivnosti su realizovane primjenom metode vršnjačke edukacije u skladu s metodama i principima Svjetske organizacije izviđačkog pokreta. Cilj interetničkih aktivnosti kroz sve projekte jeste razmjena i druženje mladih iz oba bosanskohercegovačka entiteta, promovisanje ravnopravnosti među polovima, volonterizma, timskog rada i vršnjačke edukacije, te uključivanje roditelja u interetničke vannastavne aktivnosti djece i mladih.

U saradnji sa Savezom izviđača Grada Zenica, JZU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona započeo je edukaciju izviđača na Boračkom jezeru, čiji je cilj pravilna informisanost mladih o štetnostima psihoaktivnih supstanci i posljedicama koje neželjeni oblici ponašanja sa sobom nose. – U okviru ovog projekta, stručna lica Zavoda za bolesti ovisnosti će svim učesnicima Izviđačkog ljeta na Boračkom jezeru održati predavanja na temu prevencije ovisnosti i rizičnih oblika ponašanja. Zahvaljujemo se Savezu i učesnicima kampa na saradnji i ugodnom, konstruktivnom razgovoru –poručili su iz Zavoda.

Tradicionalna aktivnost „Izviđačko ljeto na Boračkom jezeru“ ove godine se održava u sedam smjena i trajat će do 26. avgusta, a na Boračkom jezeru trenutno boravi treća smjena.