Centar za mlade INPUT i STEM centar organizovali su dvomjesečni Stem ljetni kamp za djecu i mlade, uzrasta od 5 do 15 godina, koji je počeo sa radom 7. jula, u sasvim prirodnom okruženju, u Zenici. Kamp je edukacijsko-rekreativno-zabavnog karaktera i jedinstven je spoj obrazovanja i zabave kroz zanimljive STEM oblasti. Predstavnici ovogodišnjeg Stem ljetnog kampa su nam kazali da je trenutno u ovom kampu 10 učesnika. “Najmlađi učesnik ima 5 godina. Najveću pažnju je privukao zabavni park, rad na otvorenom i bogata oprema sa kojom učesnici aktivno rade.

Imamo dosta STEM edukativnog materijala koji djecu uči kritičkom razmišljanju, razvijanju ideja, kreativnosti, kolaboraciji, komunikaciji i sl. Predavači su maksimalno posvećeni i stručni u svojim oblastima”, naglasio je Adi Salčinović, koordinator STEM ljetnog kampa. Na kampu se provode aktivnosti kroz tri programa, robotika i programiranje, zabavni engleski jezik, te sportsko-rekreativne aktivnosti i izazovi. “Na robotici djeca uče programiranje kroz robote Lego WeDO 2.0. Lego Education, Cozmo i dr. a programiraju u Scratchu, Microbitu. U okviru kampa imamo i zabavni engleski, gdje djeca kroz konverzaciju, glumu, pokret, dijalog uče da aktivno koriste engleski kao i termine koji im trebaju za programiranje. Fizička aktivnost je na otvorenom uz sprave i profesoricu tjelesnog i zdravstvenog odgoja, a pruža mogućnost pravilnog tjelesnog razvoja”, istakao je Salčinović.