U Zeničko-dobojskom kantonu sutra, 1. septembra, počinje nova školska 2021/2022. godina. Ovo je druga školska godina koja počinje u okolnostima pandemije koronavirusa, a zbog bolje epidemiološke situacije đaci će godinu početi u školskim klupama. Početak nove školske godine povod je za razgovor s prof.dr. Spahijom Kozlićem, ministrom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK.
NR: Je li sve spremno za početak nove školske 2021/2022. godine?
KOZLIĆ: Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK je u okviru svojih nadležnosti, a u skladu sa Zakonom o osnovnoj školi i Zakonom o srednjoj školi ovog kantona poduzelo sve kako bi školska godina počela u zakonskom roku, odnosno kako bi početak školske godine bio 01.09.2021. godine, tako da se može reći da su osnovne i srednje škole na području ZDK-a koje su u nadležnosti ovog organa kantonalne uprave spremne za početak nove školske 2021/2022. godine.
Tehnološki višak
Nakon što su škole dobile saglasnost Ministarstva na broj odjeljenja/izbornih područja/grupa po razredima na nivou škole Komisija za zbrinjavanje mogućeg tehnološkog viška zaposlenika u osnovnim i srednjim školama na području ZDK-a je na osnovu Okvirnog programa zbrinjavanja mogućeg tehnološkog viška zaposlenika u osnovnim i srednjim školama na području ZDK, Izmjena i dopune Okvirnog programa zbrinjavanja mogućeg tehnološkog viška radnika u osnovnim i srednjim školama na području ZDK i dostavljene dokumentacije od strane osnovnih i srednjih škola na području ZDK koje su u nadležnosti Ministarstva donijela 104 rješenja o utvrđenom tehnološkom višku u osnovnim školama i 89 rješenja o utvrđenom tehnološkom višku u srednjim školama, za školsku 2021/2022. godinu i već 03.08.2021. godine su objavljeni konkursi u većini osnovnih i srednjih škola Kantona. Važno je napomenuti da su svi radnici koji su proglašeni tehnološkim viškom imali isključivu prednost u odnosu na ostale prijavljene na konkurs.
Konkursi za nastavnike
Konkursne procedure su završene, tako da početkom nove školske godine će nastavnici, stručni saradnici i saradnici, kao i ostali radnici škole na osnovu Ugovora o radu zauzeti svoja radna mjesta i početi sa radom. Također, 25.08.2021. godine svim osnovnim i srednjim školama na području ZDK je dostavljena instrukcija Ministarstva za organizaciju odgojno-obrazovnog rada u školskoj 2021/2022. godini, kojom se planira organizacija nastave na klasičan način u punom kapacitetu, shodno odredbama Zakona o osnovnoj školi, Zakona o srednjoj školi, te odlukama Kriznog štaba Ministarstva zdravstva ZDK.
Mjere zaštite
U skladu sa Instrukcijom nastavu istovremeno pohađaju svi učenici iz jednog odjeljenja uz poštivanje svih mjera zaštite i fizičke distance, nastavni sat traje 45 minuta, mali odmor 5 minuta, a veliki odmor 15-20 minuta. Osnovne i srednje škole na području ZDK su u obavezi da blagovremeno informišu učenike i njihove roditelje/staratelje o svim relevantnim pitanjima vezanim za početak nove školske godine. U slučaju eventualnog pogoršanja epidemiološke situacije resorno ministarstvo će u koordinaciji sa Kriznim štabom ZDK i Institutom za zdravlje i sigurnost hrane Zenica donijeti novo uputstvo kojim će se regulisati način odvijanja odgojno-obrazovnog procesa u osnovnim i srednjim školama, o čemu će škole biti blagovremeno obaviještene.
Nabavka udžbenika
Nabavljeni su udžbenici za sve učenike šestog razreda devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja i to za 1.598 učenika. Procedura nabavke udžbenika je u posljednjoj fazi nabavke udžbenika, a po završetku procedure udžbenici će biti distribuirani školama.
NR: Izjavili ste da ste uočili određeni pad kvaliteta nastave tokom pandemije kada se nastava odvijala online ili kombinovanom metodom. Na što ste konkretno mislili?
KOZLIĆ: Navedena izjava se temelji na stečenim iskustvima tokom provođenja nastave u protekle dvije školske godine u uslovima pandemije COVID 19, ali i rezultatima provedenih istraživanja, zaključaka i preporuka definiranih u dokumentima: Analiza realizacije konsultativne nastave primjenom informaciono-komunikacionih tehnologija u osnovnim i srednjim školama ZDK iz augusta 2020. godine, Informacija o uspjehu učenika na kraju prvog polugodišta školske 2020/2021. godine s posebnim osvrtom na nedovoljne ocjene iz maja 2021. godine i Informacija o organizaciji i realizaciji online stave/učenja u osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-dobojskog kantona iz jula 2021. godine koje je izradio Pedagoški zavod, stručna institucija zadužena za praćenje i unapređenje odgojno-obrazovnog rada.
Uticaj pandemije
Uzimajući u obzir složenost epidemiološke situacije izazvane širenjem corona virusa COVID-19 kao i izazove na koje je trebalo odgovoriti u organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog procesa u novonastalim okolnostima mora se istaći da je učenicima obezbijeđeno pravo na obrazovanje i u vanrednim okolnostima, što je važno naglasiti. Nastava je realizirana na zadovoljavajućem nivou u odnosu na objektivne okolnosti, s tim da uvijek postoji mogućnost za poboljšanje. Identificirane su poteškoća s kojima su se susretali direktori, nastavnici i stručni saradnici, učenici i roditelji, a kao najčešće su prepoznate: otežan pristup internetu, nedostatak tehničkih sredstava/opreme za realizaciju online nastave, nedostatak digitalnih znanja i vještina nastavnika, učenika i roditelja, korištenje različitih aplikacija/platformi za realizaciju online nastave, otežano učenje bez fizičkog prisustva nastavnika, nemogućnost određenog broja učenika da prati online nastavu, neprilagođenost nastavnih sadržaja online učenju, preopterećenost učenika sadržajima, zadacima i obavezama, otežano praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje postignuća učenika itd. Navedene teškoće su dovele do pada kvaliteta nastave i Ministarstvo će u narednom periodu, a na bazi stečenih iskustava, kontinuirano poduzimati korake za unapređenje kvaliteta odgojno-obrazovnog procesa koji se odnose na posvećivanje više pažnje emocionalnom stanju, zdravlju i potrebama učenika, kontinuirano zagovaranje odgojne dimenzije nastave i škole, prilagođavanje sadržaja i odabir metoda poučavanja i učenja uz uvažavanje nivoa znanja, potreba i interesa učenika, kontinuirano pružanje podrške nastavnicima, učenicima i roditeljima, a sve u cilju zaštite najboljeg interesa učenika.

Ostatak teksta pročitajte u printanom izdanju