Ministarstvo za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona proteklu godinu aktivno je radilo na poslovima vezanim za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije, ali i na unapređenju rada u sektoru za pravosuđe. U fokusu su bili i projekti izgradnje pravosudne infrastrukture o čemu smo razgovarali s ministrom za pravosuđe i upravu ovog kantona Nebojšom Nikolićem.
NR: Šta su bili gorući problemi s kojima se vaše ministarstvo suočavalo u 2021. godini?
NIKOLIĆ: Kao i za sve ostalo u društvu, definitivno je i ovu godinu obilježila pandemija korona virusa i prilagođavanje uslova i organizacije rada. Dvije stvari su nam bile prioritet – obezbjeđivanje kvalitetnih uslova za funkcionisanje institucija pravosuđa i nastavak realizacije projekta izgradnje sudova te ono što je opredjeljenje ove vlade, a tu smo uradili najveći posao, a to je stvaranje institucionalnog okvira u borbi protiv korupcije.
Podrška EU
NR: Posljednjih godina intenzivirana je izgradnja infrastrukture, a čini se posebno ove godine. Odakle se finansiraju ovi projekti?
NIKOLIĆ: Projekte finansira Evropska unija zahvaljujući našoj aplikaciji putem Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV). Šest projekata iz tih sredstava završilo je u našem kantonu. U 2021. završen je novi paviljon u Kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa Zenica, započeta dogradnja zgrade Općinskog suda u Zenici i izgradnja nove zgrade Općinskog suda Žepče. Ponosan sam što smo u veoma jakoj konkurenciji drugih kantona uspjeli da osiguramo finansiranje ovih projekata.
Zakonski okvir
NR: Koliko zakonski okvir utiče na rad ministarstva na čijem ste čelu?
NIKOLIĆ: Bez obzira kakva zakonska rješenja bila, mi se moramo prilagoditi zakonskom okviru. Činjenica je da u zemlji kakva je BiH, koja je složena i sa više nivoa vlasti, zakonski okvir nije onakav kakav bi trebao biti i nije idealan. Kada je u pitanju oblast pravosuđa, kompletan operativni rad je na VSTV-u, a kantonalna ministarstva pružaju samo materijalno-tehničku podršku radu pravosuđa. Trebamo završiti započete reforme i, ono što je moj subjektivni stav, otvoriti komunikaciju i razbijanje stigme i nepovjerenja samih građana prema institucijama.
Borba protiv korupcije
NR: Borba protiv korupcije je u fokusu svih vlada i međunarodne zajednice. Koliko je teško voditi borbu protiv korupcije u našem društvu?
NIKOLIĆ: Smatram da bez obzira na zlo koje nam se desilo, rat i agresiju, BiH i njeni građani su u svom načinu ponašanja sastavni dio EU. Zastupljenost korupcije nije drukčija niti veća kako nam to pokušavaju nametnuti. Kad govorimo o korupciji, na stranu oni mehanizmi koje imamo za otkrivanje tih djela, mislim da nam trebaju kontinuirani i sistemski mehanizmi na prevenciji korupcije i da razvijamo svijest da je borba protiv korupcije zadatak svakog od nas. Moram reći da je ZDK, ako ne prvi onda odmah poslije Kantona Sarajevo, godinama ranije sistemski krenuo u rješavanje ovog problema na institucionalan način. Mi već šest godina imamo Tim za borbu protiv korupcije. Opredjeljenje Vlade je bilo da borbu protiv korupcije institucionalizujemo putem posebnog sektora u Ministarstvu za pravosuđe i upravu. Sada pravimo novi iskorak. Mogu najaviti da ćemo najvjerovatnije od Nove godine krenuti sa samostalnim Uredom za borbu protiv korupcije, čime ćemo zaokružiti institucionalne mehanizme za borbu protiv korupcije.

Ostatak teksta pročitajte u printanom izdanju