Ministarstvo za privredu/gospodarstvo završilo je obradu zahtjeva za dodjelu subvencije dijela plate za mart privrednim subjektima kojima je zbog pandemije koronavirusa bio zabranjen rad naredbama Federalnog štaba civilne zaštite i Kriznog štaba Federacije BiH. Interventne mjere za pomoć privredi, stanje u privredi, saradnja s udruženjima privrednika i poslodavaca te nove mjere za pomoć privredi teme su razgovora sa ministrom za privredu ZDK Zlatkom Jelićem.
NR: Koliko subjekata je ukupno dobilo subvenciju plate za mart i koliko je do sada izdvojeno sredstava za isplatu subvencije?
JELIĆ: Ministarstvo za privredu je shodno raspoloživim novčanim sredstvima i proračunima objavilo javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobrenje i dodjelu financijskih sredstava za subvencioniranje 50% najniže neto plaće za ožujak 2020. godinu kojim je obuhvatilo čak 50 šifri djelatnosti, obuhvaćenih naredbama Federalnog štaba civilne zaštite i Kriznog štaba FBiH, kojima je gospodarskim subjektima sa tim šiframa djelatnosti, direktno zabranjen rad. Javni poziv je prvobitno bio otvoren do 30. travnja, a na zahtjev gospodarstvenika rok za dostavljanje prijava je produžen do 5. svibnja. Po javnom pozivu zaprimljen je 2.231 zahtjev od čega 681 zahtjeva pravnih lica, 888 zahtjeva fizičkih lica bez uposlenih i 662 zahtjeva fizičkih lica sa uposlenicima.
Za mart milion maraka
Komisije Ministarstva za gospodarstvo su pregledale i vršile provjere svih podataka navedenih u dostavljenoj dokumentaciji ponaosob svakog podnositelja zahtjeva, službenim putem, komunicirajući sa nadležnim poreznim ispostavama, kao i sa Upravom za neizravno oporezivanje. Po zaprimanju traženih podataka, Komisije su pripremale prijedloge odluka o odobravanju i dodjeli sredstava gospodarskim subjektima i upućivale ih prema Vladi Zeničko-dobojskog kantona.
Ministarstvo za gospodarstvo i Vlada Zeničko-dobojskog kantona su omogućili za 423 gospodarska subjekta i dopunu nedostajućih priloga u zahtjevima, i to u dva navrata, 4. lipnja i 6. srpnja, a svim subjektima koji su dopunili dokumentaciju su odobrena sredstva.
Na prijedlog Ministarstva za gospodarstvo doneseno je 13 odluka Vlade ZDK o odobravanju subvencije za ožujak u iznosu od 203 KM. Odobreno je ukupno 1.010.737,00 KM za ukupno 1.704 gospodarska subjekta odnosno za ukupno 4.979 uposlenika.
Isplata subvencije
NR: Koliko subjekata je već dobilo sredstva na račune i kako ćete kontrolisati realizaciju subvencije? Postoji li mogućnost da firme dobiju sredstva, a da ih ne isplate radnicima?
JELIĆ: Ministarstvo za gospodarstvo za svakog gospodarskog subjekta kojem su odobrena sredstva odlukama Vlade Zeničko-dobojskog kantona upućuje nalog za isplatu Ministarstvu financija. Taj posao će biti okončan u narednih nekoliko dana. Ministarstvo financija je dosada izvršilo isplatu za oko 700 gospodarskih subjekata, odnosno za oko 1.500 uposlenika. Sredstva se isplaćuju hronološkim redom kako su i donesene odluke Vlade ZDK. Kod javnog poziva za ožujak nije potrebno kontrolirati realizaciju subvencije, obzirom da je sam javni poziv postavljen tako da se gospodarskim subjektima refundiraju sredstva koja su već isplatili uposlenicima. Uz zahtjev za odobrenje sredstava, svi gospodarski subjekti kojima je odobrena subvencija su priložili dokaze iz kojih se vidi da su izvršili isplatu plaće uposlenicima i izvršili uplatu doprinosa za vlasnike, a kako je već i navedeno, vršene su provjere svih podataka navedenih u dostavljenoj dokumentaciji ponaosob za svakog podnositelja zahtjeva, službenim putem, komunicirajući sa nadležnim poreznim ispostavama, kao i sa Upravom za neizravno oporezivanje.
Zahtjevi za april
NR: Donijeli ste prvu odluku o dodjeli subvencije za mjesec april. Kako ide dinamika obrade zahtjeva i kad bi obrada mogla biti završena?

OSTATAK TEKSTA PROČITAJTE U PRINTANOM IZDANJU