Isporuka grijanja građanima Zenice, koji su u sistemu daljinskog grijanja, u posljednih 20-ak dana vrši se preko novih kotlova koji su, zajedno sa ostalim postrojenjima koja su nužna da bi proces proizvodnje i zagrijavanja grada Zenice bio u funkciji, u finalnoj fazi testiranja, podešavanja i ispitivanja rada.


Povodom uspješnog početka probnog rada Toplane, protekle srijede je održana pres-konferencija.
Mehta: „Korištenje starih kotlova sa ugljem postat će historija“
Podsjetimo na glavne informacije vezane za projekat nove Toplane Zenica.
Projekat Toplana Zenica je „joint venture“ projekat, a partneri su ArcelorMittal Zenica sa 50% udjela, Grad Zenica sa 20%,  KPA Unicon i FinnFund sa 15% udjela u kompaniji.
Ukupna vrijednost projekta je cca. 53 milijuna eura, od čega je 41 milijun eura kredit EBRD-a, a zajam je osiguran jamstvom ArcelorMittal grupe. Ostatak od 12 milijuna eura osiguran je izravnim ulaganjem partnera u joint venture.
Projekat je od velike važnosti i predstavlja pozitivan iskorak za ArcelorMittal Zenica i Grad Zenica. On će donijeti znatno pouzdanije grijanje u gradu, a također će značajno poboljšati kvalitetu zraka i smanjiti zagađenje rijeke Bosne.


Zastarjeli i nepouzdan sistem grijanja koji je trenutno u upotrebi i koji je kompanija ArcelorMittal Zenica naslijedila od ranije, trenutno je najveći izvor emisije SO2 koje dolaze iz fabrike, zbog korištenja ugljena. Novim projektom emisije SO2 se smanjuju za 90%, a CO2 za 25%.
Novi sistem, sastavljen od 3 kotla i pomoćnih postrojenja, ima ukupni kapacitet od 150 t pare/sat. Kotlovi rade na koksni plin i visokopećni plin, a po potrebi i zemni plin. Novo postrojenje ima DeSOx instalaciju za pročišćavanje SO i NOx.
Sistem eliminira korištenje energetskog ugljena i dizajniran je tako da zadovolji sve relevantne ekološke standarde EU, kao i zakonske propise u BiH. Ovo je još jedan korak u ispunjenu zahtjeva koje pred nas postavja okolišna dozvola.
Nikhil Mehta, direktor ArcelorMittala Zenica, naglasio je:
„Želim se zahvaliti lokalnom timu, našim finskim partnerima i ostalima koji su sudjelovali i podržali projekt. Sada je najvažnije da dobijemo uporabnu dozvolu i nadam se da će nam Vlada Federacije, svjesna važnosti ovog projekta za Zeničane, ali i Kompaniju, dati potrebnu podršku da dozvolu dobijemo na vrijeme.“
Završna faza projekta
Kako je kazao generalni direktor Toplane Zenica d.o.o., Emir Krgo, projekat izgradnje nove Toplane, kao kogeneracijskog postrojenja koje, jednostavno rečeno, maksimalno iskorištava svu energiju koju ima, sastoji se od niza drugih projekata koji su, također, bili jako skupi i veoma komplikovani.
„Trenutno smo pri samom kraju završetka projekta. Ovaj projekat, kao i mnogi drugi, uvijek traži dug vremenski period, od ideje pa do realizacije. Ideja oko novih kotlova i nove kompanije pojavila se 10-ak godina prije. Intenzivnija razmišljanja, analize i pripreme za projekat su se desile u zadnjih nekoliko godina. Firma je formirana početkom 2019. godine i time je počela realizacija ovog projekta. Treba napomenuti da za ovako velike, pogotove energetske, projekte treba velika priprema, detaljne analize, kalkulacije, mogućnosti, efikasnost postrojenja i, naravno, kako to sve finansijski realizovati. Za realizaciju ovoga projekta, angažovan je tim od, uglavnom, mladih inžinjera, koji su, istovremeno, radili u procesu proizvodnje tadašnje Energetike i na ovom projektu, što nimalo nije jednostavno. To je bilo jako teško organizovati. Javili su se i određeni problemi, a što je bilo i za očekivati, počev od kompletiranjja dokumentacije, izvođenja radova, situacije izazvane koronavirusom. Međutim, projekat je napredovao“, rekao je Krgo.
Prvi kotao je, napomenuo je Krgo, pušten u probni rad krajem aprila ove godine, kada se, očekivano, pojavilo niz problema, dok su nedavno i druga dva kotla puštena u rad.
„Jedno vrijeme smo malo više kontaktirali KPA u cilju da obezbijedi veći broj ljudi, specijalista za ove poslove, tako da su u zadnjih par mjeseci svi poslovi intenzivirani i došli smo u završnu fazu. Uspjeli smo i drugi i treći kotao pustiti u rad. U zadnjih 15-ak dana rade novi kotlovi, te grijanje grada ide preko novih kotlova. Stari kotao ne radi. U ovom momentu ne možemo reći da smo projekat završili, ali možemo reći da smo jako blizu kraja, jer smo u finalnoj fazi testiranja, podešavanja i ispitivanja rada sva tri kotla. Kada se završi tesiranje, kada kotlovi postignu one parametre koji se zahtijevaju ugovorom, pristupit ćemo testiranju i puštanju u finalni rad DeSOx postrojenja, koje služi za isparavanje dimnih plinova, a kako bi imali kvalitetno prečišćene plinove. Nova tri kotla, i sva ostala postorenja, rade, proizvode paru i zrak za Visoku peć, i za potrebe ArcelorMittala i grijanja u ovom gradu“, rekao je Krgo, ističući da, istovremeno, pripremaju i potrebnu dokumentaciju koja je neophodna za dobijanje upotrebne dozvole.
Predstavnik firme KPA Unicon, Mikko Marttala je rekao je da je ovo bio jedan od najtežih projekata koje su uradili, ali da je saradnja bila veoma dobra. „Jedna od najtežih stvari bio je sam proces sagorijevanja goriva koji se koristi, ali smo uspjeli i veoma smo sretni što smo riješili taj dio problema. Suočili smo se i sa problemom pandemije koronavirusa. U nekim momentima je bilo veoma teško koordinisati ljude iz Finske i slanje u BiH, kao i iz BiH nazad“, rekao je Marttala.
Manuela Nesl (Naessl), direktorica Ureda EBRD-a za Bosnu i Hercegovinu, je istakla da je ovo projekat koji će doprinijeti smanjenju emisija zagađenja. „Kao predstavnici EBRD-a, veoma smo zadovoljni projektom, s obzirom na to da ispunjava ono za što se mi zalažemo. Sretni smo jer smo došli do ovog koraka da grad ima grijanje s novim kotlovima, gdje se koriste čišći gasovi i bolja usluga. Zadovoljni smo saradnjom sa našim partnerima, odnosno sa svima onima koji su doprinijeli razvoju projekta“, kazala je Nesl.
Sekretar Gradske uprave Zenica Selver Keleštura je rekao da je ovo za Zenicu veoma bitan momenat, a čijom realizacijom će biti riješen decenijski problem sistema daljinskog zagrijavanja grada dok se, s druge strane, otvara perspektiva za dalje jačanje ekološke svijesti i zaštite okoliša.