Vlada Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) usvojila je prijedlog Kriznog štaba (KŠ) Ministarstva zdravstva i naredbom donijela nove epidemiološke mjere koje se primjenjuju od petka, 17. decembra i ostaju na snazi 14 dana.
Sveobuhvatne mjere
Naredbe se odnose se na zdravstvene ustanove, higijensko-epidemiološke službe domova zdravlja, predškolske ustanove, obdaništa, ugostiteljske objekte, vjerske zajednice, pogrebna društva, organe uprave, općine/gradove, policiju i inspekcije, sudove, ugostiteljske objekte i obdaništa u ovom kantonu.
Naredbama je dopušteno okupljanje ne više od 50 osoba u zatvorenom i maksimalno 100 osoba na otvorenom prostoru, s tim da organizator mora osigurati fizički razmak od najmanje dva metra između osoba, osim članova istog domaćinstva.
Izuzetno je dopušteno organiziranje i većih okupljanja u zatvorenom i na otvorenom prostoru i to maksimalno 150 osoba u zatvorenom, odnosno 300 osoba na otvorenom, pod uvjetom da veličina prostora omogućuje provođenje higijensko-epidemioloških mjera. U ovom slučaju uvjet je da učesnici skupa imaju negativan test na virus korona ne stariji od 48 sati, potvrdu o prebolovanom COVID-19 ne stariju od 6 mjeseci ili potvrdu o završenoj vakcinaciji.
Odgovornost organizatora
Za provođenje higijensko-epidemioloških mjera i organizaciju skupova odgovoran je organizator, koji je za veća okupljanja dužan pribaviti saglasnost Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, koja se izdaje na osnovu mišljenja sa procjenom rizika koje izdaje Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Organizator skupa zahtjev Kriznom štabu mora podnijeti najmanje sedam dana prije održavanja skupa.
Usvojen je poseban set mjera za ugostiteljske objekte, koji su dužni da stolove u objektu rasporede na način da se broj raspoloživih stolica za goste odredi tako da za svaku stolicu pripada minimalno 2m2 prostora namijenjenog za prijem gostiju objekta.
Doček Nove godine
Ugostiteljski objekti koji budu organizirali proslavu Nove godine 31. decembra, 01. i 02. januara dužni su da stolove rasporede tako da za svaku stolicu pripada minimalno 4m2 površine prostora namijenjenog za prijem gostiju objekta. Ukoliko broj gostiju prelazi 50 sve osobe u ugostiteljskom objektu moraju imati negativan test na virus korona ne stariji od 48 sati, potvrdu o prebolovanom COVID-19 ne stariju od 6 mjeseci ili potvrdu o završenoj vakcinaciji.
Za provođenje navedenih mjera odgovorno je pravno lice, kao i odgovorna osoba u pravnom licu, te fizičko lice registrirano za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.
Moguća zabrana rada
Nadležne inspekcije su zadužene da vrše pojačan inspekcijski nadzor provođenja naloženih mjera u ugostiteljskim objektima, te da protiv lica koja ne poduzimaju mjere u skladu sa ovom naredbom, kao posebnim propisom u uvjetima proglašene epidemije u FBiH, privremeno zabrane rad ugostiteljskog objekta.
Novih 390 slučajeva
Vlada je prihvatila informaciju o epidemiološkoj situaciji u ZDK zaključno s 12. decembrom, koju je pripremio Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, a koja je sastavni dio donesenih naredbi, prema kojoj je od 06. do 12. decembra potvrđeno 390 novih slučajeva, što je manje nego sedmicu ranije kada je potvrđeno novih 553 slučajeva zaraze, ali je u isto vrijeme zabilježen veći broj smrtnih ishoda – ukupno 32, tako da je stopa mortaliteta povećana sa 5,85 na 8,91 na 100.000 stanovnika.