U okviru implementacije projekta ˝Izgradnja standarda kvaliteta u obrazovanju odraslih kantonalnih privrednih komora˝, predstavnici Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona vrše posjete partnerskim kompanijama u kojima se odvija praktična obuka i zapošljavanje nezaposlenih osoba sa evidencije JU Služba za zapošljavanje ZDK.

U toku je posjeta predstavnika Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona partnerskim kompanijama u kojima se odvija praktična obuka i zapošljavanje 37 nezaposlenih osoba, i to:
1. Pobjeda d.d. Tešanj;
2. Alu Max d.o.o. Tešanj;
3. Water Jet Has d.o.o. Usora;
4. Max Trgovine d.o.o. Zenica;
5. Termika d.o.o. Zenica;
6. Empress d.o.o. Zenica;
7. Alma Ras d.o.o. Olovo;
8. Sean Tech Bosnia d.o.o. Vareš.

Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona realizira projekt ˝Izgradnja standarda kvaliteta u obrazovanju odraslih kantonalnih privrednih komora˝, zajedno sa Privrednom komorom Kantona Sarajevo i Privrednom komorom Tuzlanskog kantona, uz tehničku i finansijsku podršku Fondacije Helvetas Moja Budućnost.
Na području Zeničko-dobojskog kantona, ovaj projekt sufinansiraju Federalni zavod za zapošljavanje i Vlada ZDK putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice.
Glavni cilj projekta je unaprijediti sektor neformalnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, radi povećanja konkurentnosti bh. privrede, kao i zapošljavanje u realnom sektoru, i to putem daljnjeg poboljšanja ljudskih i materijalnih resursa privrednih komora u tri kantona radi stvaranja opisa zanimanja i organiziranja pripreme ispitnih instrumenata, provođenja ispitivanja i certificiranja uspješnih kandidata. Drugim riječima, insistira se na uvođenju osnova standarda kvalitete koji će komore koristiti i u narednim procesima obuke.

Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona je uspjela da, u rekordnom periodu, organizira obuku i zapošljavanje ukupno 37 nezaposlenih osoba sa evidencije JU Službe za zapošljavanje ZDK za zanimanja: CNC-operater, obrađivač plastike i šivač.

Jedan od najznačajnijih projektnih zadataka bio je obuka 35 nezaposlenih osoba sa evidencije JU Službe za zapošljavanje ZDK i zapošljavanje njih najmanje 25. Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona je uspjela da, u rekordnom periodu, organizira obuku i zapošljavanje ukupno 37 nezaposlenih osoba sa evidencije JU Službe za zapošljavanje ZDK za zanimanja: CNC-operater, obrađivač plastike i šivač.