I 2021. godina bila je u znaku globalne pandemije virusa korona, koja je izazvala probleme u svim sektorima, ali se od sredine godine bilježe trendovi oporavka, barem kada su u pitanju javne finansije. Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić u tradicionalnom novogodišnjem intervjuu govori o finansijskom poslovanju u 2021. godini, mjerama za podršku privredi, poljoprivredi i drugim strateškim resorima, kao i planovima i očekivanjima u 2022. godini.
NR: Jeste li zadovoljni finansijskim poslovanjem ZE-DO kantona u 2021. godini? Kako ocjenjujete godinu na izmaku?
BAŠIĆ: I ove godine smo morali raditi na dva fronta i u tom smislu je godina bila puna izazova. Pandemija je početkom 2020. bila paralizirala život u cijelom svijetu, pa tako i kod nas, ali smo se veoma brzo uspjeli prilagoditi novim okolnostima. Nakon godinu dana mogu reći da je 2021. godina bila veoma uspješna u svakom smislu, jer smo, po mnogima vrlo dobro, uspjeli odgovoriti na izazove pandemije, a istovremeno se posvetiti poboljšanju ukupnog ambijenta za život i rad u našem kantonu.
Kada su u pitanju finansije, u tom smislu sam jako zadovoljan, iako na početku godine nismo očekivali ovakav ishod. Prilikom izrade ovogodišnjeg budžeta imali smo brojne nedoumice i potpunu neizvjesnost u smislu ostvarivanja prihoda, jer pandemija još uvijek uzima danak na svim poljima. Međutim, u drugom kvartalu, od mjeseca maja, došlo je do značajnog povećanja prihoda koje je nastavljeno svih ovih mjeseci. Tako smo uspjeli da ostvarimo i višak prihoda i u konačnici smo uradili rebalans kojim je budžet uvećan sa prvobitnih 401 na 420 miliona KM. Izvršili smo sve ustavne i zakonske obaveze te realizirali niz razvojnih projekata i mjera podrške u svim oblastima, posebno zdravstvu, privredi, poljoprivredi i boračkoj zaštiti.
Mjere i podsticaji
NR: Koji su projekti obilježili rad Vlade u 2021. godini?
BAŠIĆ: Moram istaći da smo u potpunosti izvršili program rada Vlade, a posebno sam ponosan na mjere podsticaja i velike infrastrukturne projekte koje smo započeli, a mnoge od njih i završili. Ova Vlada godinama realizira projekte jačanja konkurentnosti privrede koji su pionirski u Federaciji BiH i zbog čega predstavljamo “kičmu” privrede FBiH. Godinama subvencioniramo početne troškove proizvodnih investicija, regresiramo kamate na kredite, pomažemo obrte i sektor turizma, razvijamo poslovne zone i ukupan poslovni ambijent u svim općinama. Ove godine smo kroz osam mjera u privredu usmjerili 3,1 milion KM, od čega samo za jačanje konkurentnosti 1,4 miliona, a omogućili smo i povoljne kreditne linije za privredu kod komercijalnih banaka i našeg Kreditno-garancijskog fonda.
Zapošljavanje i socijalni dijalog
Taj impuls smo uspjeli prenijeti i u resor boračke zaštite, jer želimo pomoći ovoj populaciji da pokreće biznis i živi od svog rada. Pomogli smo osnivanje desetina boračkih firmi, pomažemo zapošljavanje demobilisanih boraca u drugim preduzećima, a imamo i poseban program podrške zapošljavanju djece šehida i poginulih boraca.
Učestvujemo i podržavamo programe prekvalifikacije radne snage, jer želimo imati kvalitetne i educirane radnike koji mogu odgovoriti zahtjevima privrede.
Moram pohvaliti i socijalni dijalog u našem kantonu, a to prepoznaju poslodavci i sindikati, jer Vlada ima punu podršku socijalnih partnera. Sve mjere usaglašavamo sa socijalnim partnerima, vodeći računa o interesima i privrednika i radnika. To što privrednici podržavaju naše mjere, a sindikati pozdravljaju rast plata zaposlenima na budžetu, govori da Vlada radi dobar posao. Kad već govorim o platama, moram reći da smo prošle godine novim kolektivnim ugovorom povećali plate zaposlenih u obrazovanju, a od 1. januara povećat ćemo za 10 posto plate policiji, te državnim službenicima i namještenicima u pravosuđu i javnoj upravi. Nažalost, još uvijek postoji veliki nesrazmjer u visini plata među kantonima, ali činimo sve da poboljšamo materijalni položaj svih koji primaju platu iz našeg budžeta.
Ulaganje u škole i puteve
Zeničko-dobojski kanton je postao drugo ime za ulaganja u školsku infrastrukturu, a ta ulaganja će u mandatu Vlade koju vodim dostići iznos od 20 miliona KM. Gradimo nove škole i fiskulturne sale, utopljavamo postojeće školske objekte iz kojih izbacujemo fosilna goriva, a “zelenim” gorivima, kao što su pelet, prirodni gas ili toplotne pumpe, smanjujemo zagađenje i istovremeno ostvarujemo uštede. Ove projekte implementiramo samostalno ili u saradnji s našim partnerima, međunarodnim organizacijama, koje su prepoznale da je ulaganje u djecu i obrazovanje najisplatnija investicija za budućnost. Samo kroz jedan takav projekata, ove i naredne godine ćemo rekonstruisati 30 zgrada škola i fakulteta.
Ulažemo i u putnu infrastrukturu. Ove godine smo za rekonstrukciju i izgradnju regionalnih puteva izdvojili skoro 11 miliona KM, a 9 miliona za redovno održavanje saobraćajnica.
Ravnomjeran razvoj
Vlada konkretnim mjerama i projektima pokazuje da je posvećena razvoju, naravno vodeći računa o ravnomjernom razvoju svih općina, što je jedna od naših ključnih politika. Moramo omogućiti da svaki stanovnik našeg kantona ima kvalitetne uslove za život i rad. Naše interventne mjere tokom pandemije bile su model za mnoge vlade u FBiH, što je prepoznala i međunarodna zajednica.
Sve su ovo projekti i mjere po kojima je Vlada Zeničko-dobojskog kantona prepoznatljiva u FBiH. Iduće godine treba doći do izmjena Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, tako da očekujemo da ćemo imati mnogo više prostora i sredstava za ovakve razvojne projekte.
NR: Jeste li zadovoljni stanjem u sektoru zdravstva?
BAŠIĆ: Zdravstvo je već dvije godine na prvoj liniji odbrane od pandemije i zbog toga je sve ovo vrijeme u fokusu rada Vlade. Uspjeli smo naći i načina i sredstava da jačamo kapacitete zdravstva da se lakše nosi sa pandemijom. Kupujemo medicinsku i zaštitnu opremu, jačamo naše bolnice u Zenici i Tešnju, pomažemo domove zdravlja, a istovremeno se pripremamo za konačni početak generacijskog projekta rekonstrukcije Kantonalne bolnice Zenica za što smo davno osigurali povoljan kredit koji je nedavno postao operativan. Trenutno su u toku tenderske procedure, mada bi ovaj projekat bi u poodmakloj fazi da je bilo više volje a manje opstrukcija od strane Grada Zenica. Mnogo lakše bismo se nosili sa pandemijom smo završili rekonstrukciju i dogradnju KBZ-a prije početka pandemije. Siguran sam da bi sve bilo mnogo lakše. No, bez obzira na opstrukcije, mi insistiramo na ovom projektu, kao i drugim projektima javno-privatnog partnerstva kao što je Interventna kardiologija. Vizija Vlade je Kantonalna bolnica kao jak univerzitetsko-klinički centar sa kapacitetima koji će zadovoljiti potrebe svih 365.000 stanovnika našeg kantona.
Moram napomenuti da smo među prvima osigurali i sredstva za refundaciju lijeka “Tocilizumab” za sve građane koji su kupili lijek u privatnom aranžmanu, a dobijali su ga tokom liječenja u Kantonalnoj bolnici Zenica od početka pandemije. Za tu namjenu smo preraspodjelama osigurali oko 300.000 KM, a refundaciju su dobili svi pacijenti, uključujući i porodice umrlih tokom liječenja.
Plava voda
Jedan od važnih projekata je i Regionalni vodovod Plava voda. Vlada je ispunila sve svoje obaveze, donijela zakonski okvir i osigurala svoj dio sredstava te redovno izmiruje obaveze iz ovog projekta. Sada je sve u rukama općina i JP “Regionalni vodovod Plava voda”, mada još nema konkretnih naznaka kada bi Plava voda mogla poteći iz slavina od Travnika do Zenice.

Novogodišnja čestitka
NR: Koja je vaša poruka građanima za Novu godinu?
BAŠIĆ: Iskreno očekujem da ćemo se iduće godine osloboditi okova pandemije i potpuno relaksirani nastaviti raditi na našim projektima i ključnim politikama. Naši rezultati govore da smo tome zaista posvećeni i da nema tog izazova koji ne možemo riješiti.
Ovom prilikom vašim čitaocima i svim građanima Zeničko-dobojskog kantona želim sretnu i uspješnu 2022. godinu. Pružimo jedni drugima ruku, okrenimo se budućnosti, čuvajmo našu domovinu i dajmo sve od sebe da stvaramo bolje okruženje za nas i našu djecu.

Isplata po tužbama
NR: ZE-DO kanton je godinama u fokusu zbog nagomilanih obaveza po osnovu pravosnažnih presuda po kolektivnom ugovoru. Kako ide realizacija Akcionog plana?
BAŠIĆ: Ove tužbe su bile jedan od najvećih tereta Vlade, a neke od presuda stare su preko 15 godina. Naše obaveze sa zateznom kamatom premašuju iznos od 350 miliona KM i to je teret koji je prijetio kolapsom budžeta ZE-DO kantona. Uz zeleno svjetlo Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu tokom 2020. smo sačinili Akcioni plan i obavezali se da iduće 22 godine za izmirenje presuda svake godine izdvajamo 12,3 miliona KM. Prvu tranšu smo isplatili u decembru prošle godine, a do Nove godine ćemo isplatiti novih 12,3 miliona KM. To je jedan od najvećih uspjeha ove vlade, jer smo spasili Kanton, a istovremeno izvršavamo svoje obaveze po tužbama.
Socijalni i razvojni
NR: Koje su osnovne smjernice i ciljevi budžeta za 2022. godinu?
BAŠIĆ: Budžet za 2021. godinu bio je prvobitno planiran u visini od 401 milion KM, a rebalansom je povećan na 420 miliona. Višak ostvarenih prihoda preusmjerili smo prema strateškim resorima kao što su zdravstvo, obrazovanje, privreda, poljoprivreda, boračka i socijalna zaštita.
Socijalna i razvojna dimenzija
Budžet za narednu godinu planiran je u visini od 438 miliona KM i on ima socijalnu i razvojnu dimenziju. Zadržali smo većinu programa poticaja iz ove godine. Posebno me raduje što imamo podršku socijalnih partnera u Ekonomsko-socijalom vijeću. Udruženja privrednika pozdravljaju naše mjere poticaja, a sindikatima je drago što smo omogućili povećanje plata svim zaposlenim na budžetu, prosvjetnim radnicima, policiji, te zaposlenima u pravosuđu i javnoj upravi. Uspjeli smo pomiriti interese i privrede i radnika i to je najbolji pokazatelj da radimo dobar posao.
Finansijska nezavisnost policije
Budžetom za 2022. godinu planirali smo dvije važne stvari. Od 1. januara počinjemo primjenu novog Zakona o unutrašnjim poslovima u smislu finansijskog razdvajanja Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova. To će, pored operativne, omogućiti i potpunu finansijsku samostalnost Uprave policije. Sigurnost ljudi i imovine, stabilno bezbjedonosno okruženje, siguran saobraćaj, jedna su od ključnih smjernica naše politike a to možemo postići uz potpunu nezavisnost od bilo kakvog uticaja na rad policije, dok istovremeno vodimo računa da naša policija ima sve uslove za normalan rad, kvalitetnu opremu, dobar vozni park i dobar materijalni položaj.
Ured za borbu protiv korupcije
Također smo planirali početak rada Ureda za borbu protiv korupcije, kao profesionalnog i nezavisnog organa, koji će se prije svega baviti prevencijom korupcije. Moram naglasiti pojam prevencije, jer se konkretnim slučajevima korupcije moraju baviti nadležni organi, policija i pravosuđe i tu ne bi smjelo biti paralelizama. Moram istaći da smo u ovom procesu imali odličnu podršku Evropske organizacije za bezbjednost i saradnju (OSCE), a pozivam sve organizacije koje žele sarađivati da podijele iskustva kako bi naš budući ured opravdao svrhu svoga postojanja.