Skup podrške domovini Bosni i Hercegovini održan je u petak na zeničkom Trgu Alije Izetbegovića u organizaciji nekoliko boračkih i civilnih udruženja. Osnovna poruka skupa bila je „Minut do dvanaest za mir i prosperitet u BiH”, a skup je otvoren intoniranjem državne himne.
„Skup ima za cilj da pozove građane BiH da daju podršku domovini u cilju sprječavanja ultranacionalističkih, fašističkih politika koje otvoreno rade na rušenju države, a time i na rušenju perspektivne i mirne budućnosti. Vjerujemo da oni kojima je stalo do mirne i perspektivne budućnosti imaju obavezu da dignu svoj glas jer neće biti dovoljne reakcije međuanrodnih faktora“, kazao je Mujo Aganović, predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida paraplegičara FBiH, ističući da ovim skupom žele poslati poruku i „prijateljima i neprijateljima“ da građani BiH hoće mir.
Predsjednik Udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja „Zlatni ljiljan“ Zenica Alija Redžić istakao je da traže reakciju Tužilaštva BiH te da štite i čuvaju integritet, suverenitet i ustavni poredak BiH. „Pozivamo kreatore Dejtonskog mirovnog sporazuma, da se angažiraju na zaštiti tog dokumenta. Mi smo ga prihvatili i želimo da živimo u miru. U protivnom, građani će krenuti svojim tokom, a to neće biti dobro za bilo koga u BiH“, istakao je Redžić. Najavljena je mogućnost organiziranja sličnog skupa 1. marta u Sarajevu, sa ostalim organizacijama civilnog društva u BiH, kao i da je moguće da će skup biti održan i u Banja Luci.