Prošla godina bila je godina izazova za Javnu ustanovu Centar za djecu i odrasle s poteškoćama u razvoju Zeničko-dobojskog kantona. Mjere, naredbe i preporuke kriznih štabova otežale su proces rada u Ustanovi. „Ipak, analizirajući prethodnu godinu, mogu reći da smo ispunili sve zadane ciljeve. Niz projekta je uspješno realizovan, a koji će u budućnosti poboljšati kvalitet usluge. Među najbitnijim ističem: donacija uređaja „Play attention“, realizacija projekta „Opremanje senzorne sobe“, donacija logopedskog aparata i niz drugih projekata“, kaže Nurđehan Šahinović, direktor Centra te dodaje da posebno ističe aktivnosti na realizaciji projekta „Equality, Respect, Rights = Social Satisfaction (Jednakost, poštovanje, prava zadovoljstvo (ER2=S2)“ kroz koji je Ustanova tokom prethodne godine izvršila nabavku računarske opreme, promotivnog materijala, CNC mašina, a radi se i na izradi baze podataka korisnika usluga. „Vlada ZDK, te općine/gradovi sa područja kantona učestvuju u sufinansiranju rada Ustanove, osim Grada Zenica, zbog čega Ustanova ima određenih problema u ispunjavanju obaveza. Na kraju godine dobili smo potvrdu sistemskog rješenja problema finansiranja rada Ustanove gdje je Skupština ZDK podržala inicijativu zastupnika Himze Smajića za izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i porodica sa djecom kojom se na pravilan i adekvatan način uređuje pitanje finansiranja rada Ustanove. Zahvaljujem se i aktuelnoj resornoj ministrici Azri Sinananović na podršci“, kaže Šahinović.