Da mladih i perspektivnih ljudi u Bosni i Herecegovini ne manjka dokaz je i Visočanka Ema-Džejna Smolo, dobitnica Zlatne značke Univerziteta u Sarajevu, te proglašena i za najbolju studenticu drugog ciklusa studija Fakulteta političkih nauka.
Za usklađivanje obaveza važna je posvećenost
Na Fakultetu političkih nauka diplomirala je 2019., a magistrirala prošle godine te time stekla zvanje magistrica politologije, usmjerenje Međunarodni odnosi i diplomatija „Za oba ciklusa studija sam dobitnica priznanja Zlatna značka UNSA. Već tri godine radim kao stručna saradnica za odnose s javnošću za regionalni ured Fondacije Friedrich Ebert za područje Jugoistočne Europe. Osim redovnog zaposlenja, autorica sam nekoliko stručnih radova, od kojih je posljednji komparativna analiza “Personalizacija politike i uticaj na demokratizaciju u Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj”“, kaže Smolo, te dodaje da joj je za usklađivanje obaveza i određivanje prioriteta pomogla posvećenost onome što studira i što radi. „Ne bih rekla da postoji univerzalni recept, jer sasvim je normalno za jednog studenta ili studentkinju da se interesovanja promijene, ili da na samom početku studija još nismo sigurni šta će biti naš konačni izbor. Presudno za mene je bilo vjerovati svom izboru i raditi ono što ja želim iako sam nerijetko nailazila na kritike u vezi svog izbora studija i zanimanja“, ističe Smolo.
Govornica, moderatorica, edukatorica,…
Prije zaposlenja, imala je priliku sudjelovati u studentskim konferencijama koje simuliraju rad međunarodnih organizacija u BiH, Rumuniji i Italiji te je, kao studentica Međunarodnih odnosa i diplomacije, kroz ovakve konferencije imala priliku iskusiti šta znači praktično bavljenje politikom, iako je, kako kaže, studentima političkih nauka u BiH izuzetno teško doći do zaposlenja pri Ministarstvu vanjskih poslova.

Ostatak teksta pročitajte u printanom izdanju