Azra Sinanović je trenutno jedina ministrica u Vladi Zeničko-dobojskog kantona, koja uspješno rukovodi Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, te se trudi na najbolji način odgovoriti postavljenim ciljevima i zadacima.

„Ženama želim da poručim da uče, da se obrazuju, da ulažu u svoje znanje i vještine, jer samo tako jake, obrazovane mogu biti konkurentne i jedna između druge i u odnosu na muškarce. Budite uporne, hrabre, istrajne u svojim naumima, radite na sebi u svakom smislu te riječi, jer ženski potencijal je nešto što nama daje snagu i odvažnost, koja nas vodi naprijed. Bh. politika treba više žena“, poručuje svim ženama ministrica Sinanović.

„Biti žena koja uspješno rukovodi Ministarstvom je za mene čast, ali i izazov i značajna odgovornost koju nosi i ova funkcija. Za mene, kao ženu, je ukazano povjerenje za rukovođenje Ministarstvom koje ima složene nadležnosti. U mandatu koji obavljam, mogu sa sigurnošću reći da sam sve svoje kapacitete usmjerila ka ostvarenju zacrtanih ciljeva“, kaže ministrica Sinanović. Kao žena, ističe, nema drugačiji tretman u odnosima između kolega, koji izražavaju poštovanje i čak, kako kaže, ponekad malo i fleksibilniji pristup upravo zbog toga što je žena. „Mogu reći da imamo normalan, kolegijalni odnos, i u tom smislu je sve baš kako i treba da bude. Ravnopravna sam s kolegama u Vladi i činjenica da sam jedina žena u istoj, nikada nije predstavljala problem niti neku bitnu razliku u obnašanju povjerene dužnosti jer obaveze koje se postavljaju pred vas kao političara ne poznaju rodnu odrednicu, odnosno važno je obaviti postavljene zadatke i ostvariti ciljeve, što znači da ne postoji mogućnost amnestije zasnovane na spolu“, kaže Sinanović.
Ključ svega, u životu generalno, je, kaže, organizacija vremena i planiranje obaveza. „Naravno da žena, s obzirom na ulogu koju ima u porodici, ima dodatno opterećenje u smislu organizacije svih obaveza, ali ništa nije nemoguće kada se vrijeme pravilno planira i obaveze usklađuju. Ono što želim poručiti ženama je da na sebe ne preuzimaju obaveze koje se u porodici, a i na poslu, mogu podijeliti, time će sebi olakšati svakodnevni život. Žena, pogotovo u današnje vrijeme, mora imati vrijeme za sebe“, ističe Šabanović. Dodaje da žene u našem društvu mogu dati mnogo više nego što im je pruženo kao prilika. „Ne želim da kažem da se žene za nešto trebaju boriti, smatram da žene i njihovi kapaciteti treba da budu prepoznati kao potencijal, da puno više odgovornih poslova i zadataka bude povjereno ženama. Posebno želim da naglasim da žene jedna prema drugoj treba da pokažu više tolerancije i podrške, jer ukoliko mi jedna drugu budemo podržavale i osnaživale, položaj žene će zasigurno biti puno bolji“, kaže Sinanović.