Posjeta Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK

JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica je počela sa radom 1967. godine i od tada konstantno odgaja i obrazuje učenike sa teškoćama u psiho-fizičkom razvoju. Protekle sedmice su proslavili 55. rođendan Škole.
„Naša Škola slavi 55. rođendan. Sa ponosom možemo reći vrlo uspješnih 55 godina“, ističe Tarik Salčinović, direktor JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica
Školu pohađa 50 učenika
Trenutno Školu pohađa 50 učenika, koji su podijeljeni u 12 odjeljenja prema godinama starosti i psiho-fizičkom stanju. Bitno je istaći da je ova ustanova jedina škola u Zeničko-dobojskom kantonu u kojoj se vrši osnovno obrazovanje za djecu sa teškoćama u razvoju.
„Glavni cilj i naša vodilja je osposobiti učenike da po završetku školovanja budu samostalne osobe, spremne za životne izazove koji se postave pred njih. Nastavni proces se odvija svakodnevno, a obavlja ga edukovan i stručan kadar. Naime, naši nastavnici, defektolozi i stručni saradnici pružaju svoj maksimum u radu sa našim učenicima. Naši učenici svakodnevno imaju organizovan prevoz u školu i nazad pri povratku kući, a sve uz asistenciju pratioca u vožnji. Svi učenici u sklopu školovanja uključeni su u fizioterapeutske i logopedske vježbe, a prema svojim potrebama. Škola posjeduje i opremljenu senzornu sobu koja je od velike koristi za učenike. Uslovi za školovanje u našoj Školi su odlični ali, naravno, menadžment Škole ulaže konstantne napore kako bi se uslovi još više poboljšali“, kaže direktor Salčinović.

U OŠ “Mak Dizdar“ Zenica

Umjesto svečanosti i prigodnog kulturno-zabavnog programa, kao i posjete gostiju, kako je to bila tradicija obilježavanja tokom proteklih godina, ove godine su Dan škole obilježili na malo drugačiji, ali i poseban način.
„Ove godine smo odlučili da promijenimo način proslave Dana Škole gdje smo pozivali goste u školu, te ove godine nekoliko naših učenike ide u goste kod nekoliko nama prijateljskih ustanova, institucija i organa uprave. Na ovaj način želimo da promovišemo Školu, da se zahvalimo prijateljima na podršci koju nam pružaju i bez koje bi mnogo teže bilo sve“, ističe direktor Salčinović.
Tako su učenici, zajedno sa svojim nastavnicima, defektolozima i stručnim saradnicima, posjetili: Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, Pedagoški zavod Zenica, Vladu ZDK, odnosno premijera ZDK, komesara Uprave policije ZDK, Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, OŠ „Mak Dizdar“ Zenica, OŠ „Meša Selimović“ Zenica, Bosansko narodno pozorište Zenica, Arcelor Mittal Zenica, Srednju školu za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica, JU “Dom-porodica” Zenica, JU Centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebama ZDK kao i NIPD „Naša riječ“ d.o.o. Zenica.

Ostatak teksta pročitajte u printanom izdanju