Ganić

Zavičajni muzej u Visokom osnovan je 7. aprila 1953. godine, a zgrada u kojoj je od 1957. godine smješten Muzej izgrađena je 1902. godine u ublaženom neomaurskom stilu, sa prvobitnom namjenom Gradske opštine – Beledije. Bitno je naglasiti da po kategorizaciji Zavoda za zaštitu spomenika FBiH, zgrada spada u spomenike prve kategorije objekata kulturno-istorijskog naslijeđa na području Visokog, a od 2000. godine Muzej djeluje kao javna ustanova.
Prikupljaju, obrađuju, čuvaju…
Osnovna djelatnost Zavičajnog muzeja je prikupljanje, obrada, zaštita, čuvanje i prezentovanje muzejskog materijala/građe putem izložbi, čuvanje, zaštita i prezentacija kulturno-istorisjkih predmeta, objekata i lokaliteta na području grada Visoko. Tokom duge tradicije postojanja Muzej je kontinuirano radio i radi na prikupljanju muzejskog materijala koji je danas raspoređen u više tematskih zbirki. Pored navedenog, Muzej vodi opštinski/gradski arhiv iz različitih istorijskih perioda, fototeku i stručnu biblioteku sa kontinuiranim dopunjavanjem inventara.


Kako ističu iz ove ustanove, posebna pažnja posvećuje se očuvanju starih tradicionalnih visočkih zanata: opančarstvu, čibučarstvu i grnčarstvu, a svaki vid očuvanja, reafirmacije, razvoja i promocije su veoma važni i poželjni da bismo sačuvali naše tradicionalne zanate, odnosno da bismo sačuvali jedan oblik našeg identiteta.


Kako ističu iz ove ustanove, posebna pažnja posvećuje se očuvanju starih tradicionalnih visočkih zanata: opančarstvu, čibučarstvu i grnčarstvu, a svaki vid očuvanja, reafirmacije, razvoja i promocije su veoma važni i poželjni da bismo sačuvali naše tradicionalne zanate, odnosno da bismo sačuvali jedan oblik našeg identiteta.
“Imamo za cilj postati središte kulturnog i naučnog rada, čuvar materijalnog i nematerijalnog kulturno-istorijskog naslijeđa i kruna u ponudi kulturnog turizma grada Visoko. S tim u vezi menadžment i zaposleni stalno traže načina da uvedu određene inovativne mjere u poslovanju, kadrovskoj strukturi, reorganizaciji radnog prostora i djelatnosti. Ono što je važno istaći jeste da u ovim našim namjerama imamo punu podršku našeg osnivača Gradske uprave Visoko i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZE-DO kantona”, istakla je direktorica Đenana Ganić i dodala da je u 2022. godini stalna postavka u Zavičajnom muzeju prioritet u odnosu na sve planirane aktivnosti.
Osam zbirki u Fundusu Muzeja
Fundus Muzeja se sastoji od osam zbirki, a u pitanju su arheološka, etnografska, srednjovjekovna, numizmatička, oružje i predmeti iz I i II svjetskog rata i perioda agresije na R BiH 1992–1995, geološko-paleontološka, umjetnička i orijentalna zbirka dokumenata.
“Kada posmatramo cjelokupan fundus Muzeja, možemo konstatovati da predmeti potiču iz različitih istorijskih perioda: od praistorije do perioda agresije na R BiH 1992–1995. Pored predmeta koji su raspoređeni u osam zbirki, Muzej posjeduje veoma bogatu fototeku, stručnu biblioteku i opštinski arhiv. Gradonačelnik Mirza Ganić je odmah prepoznao značaj i važnost rada Muzeja te je Gradska uprava Visoko finansijski podržala projekat ‘Uređenje enterijera izložbenog prostora za realizaciju stalne postavke’, ali finansijski su podržani i drugi projekti važni za naš Muzej”, poručila je Ganić.
Prema njenim riječima, Muzej kao kulturna institucija ne može egzistirati sam, nego je potrebno stalno raditi na uspostavljanju međumuzejske i međuinstitucionalne saradnje, uspostavljanju saradnje s organizacijama civilnoga društva i kreativnim sektorom radi realizacije zajedničkih projekata.
“Zahvaljujući ovoj misiji imamo jako dobru saradnju sa brojnim insitutcijama kao što su Muzej grada Zenice, Muzej Sarajeva, Muzej Hercegovine u Trebinju, Historijski arhiv Sarajevo, Zavičajni muzej Tešanj, Udruženje ‘Balkanska mreža muzeja’, Grupa za unapređenje pristupačnosti Balkanske mreže muzeja, Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo i mnogi drugi”, dodala je direktorica Zavičajnog muzeja.


PROJEKAT PODRŽAVA MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT ZDK