U Zeničko-dobojskom kantonu (ZDK) danas, 8. septembra, počinje nova školska 2020/2021. godina. Ovo je prva školska godina koja počinje u okolnostima pandemije koronavirusa, a zbog epidemiološke situacije početak je prolongiran za sedam dana. Početak nove školske godine povod je za razgovor s prof.dr. Spahijom Kozlićem, ministrom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK.
NR: Je li sve spremno za početak nove školske 2020/2021. godine? Koliko su nastavnici i osoblje škola, ali i djeca i roditelji, spremni za nastavni proces koji će se odvijati u okolnostima pandemije koronavirusa?
KOZLIĆ: Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK (MONKS) je u okviru svojih nadležnosti, a u skladu sa Zakonom o osnovnoj školi ZDK i Zakonom o srednjoj školi ZDK poduzelo sve kako bi školska godina počela u zakonskom roku, odnosno kako bi početak školske godine bio prvog radnog dana u septembru mjesecu. Međutim, odlukom Kriznog štaba Ministarstva zdravstva ZDK 24.08.2020. godine, a uzimajući u obzir epidemiološku situaciju, početak nastave u novoj školskoj 2020/2021. godini je prolongiran za sedam dana i počinje 08.09.2020. godine.
Već je 03.06.2020. godine svim osnovnim i srednjim školama na području ZDK dostavljena Instrukcija Ministarstva za organizaciju rada u školskoj 2020/2021. godini, koja se odnosi na sva relevantna pitanja koja su u skladu sa Zakonom o osnovnoj školi, Zakonom o srednjoj školi, Pedagoškim standardima za osnovnu školu i Pedagoškim standardima za srednju školu.
Tehnološki višak
Nakon što su škole dobile saglasnost Ministarstva na broj odjeljenja/izbornih područja/grupa po razredima na nivou škole, Komisija za zbrinjavanje mogućeg tehnološkog viška zaposlenika u osnovnim i srednjim školama na području ZDK je na osnovu Okvirnog programa zbrinjavanja mogućeg tehnološkog viška zaposlenika u osnovnim i srednjim školama na području ZDK, Izmjena i dopune Okvirnog programa zbrinjavanja mogućeg tehnološkog viška radnika u osnovnim i srednjim školama na području ZDK i dostavljene dokumentacije od strane osnovnih i srednjih škola na području ZDK koje su u nadležnosti Ministarstva donijela 131 rješenje o utvrđenom tehnološkom višku u osnovnim školama i 91 rješenje o utvrđenom tehnološkom višku u srednjim školama, za školsku 2020/2021. godinu i već 28.07.2020. godine su objavljeni konkursi u većini osnovnih i srednjih škola Kantona. Važno je napomenuti da svi radnici, koji su proglašeni tehnološkim viškom, imaju isključivu prednost u odnosu na ostale prijavljene na konkurs.
Konkursi za nastavnike
Ukupno u osnovnim i srednjim školama raspisano je 1.492 konkursa i 157 oglasa, a ukupno konkursa i oglasa za 1.649 pozicija u osnovnim i srednjim školama na području ZDK koje su u nadležnosti Ministarstva (osim Usore i Žepča). Konkursne procedure su završene, radnici proglašeni tehnološkim viškom su zbrinuti, a početkom nove školske godine nastavnici, stručni saradnici i saradnici, kao i ostali radnici škole na osnovu Ugovora o radu mogu zauzeti svoja radna mjesta i početi sa radom.
Kako bi spremni dočekali novu školsku 2020/2021. godinu, MONKS i Pedagoški zavod su, tokom mjeseca maja 2020. godine, proveli anketiranje direktora, pedagoga, nastavnika, roditelja i učenika o organizaciji i realizaciji konsultativne nastave na nivou ZDK. Preporuke proizašle iz Analize realizacije konsultativne nastave primjenom informaciono-komunikacijskih tehnologija u osnovnim i srednjim školama na području ZDK, koja je prezentirana na 72. sjednici Vlade ZDK, su definirale naredne korake koje je trebalo poduzeti u kvalitetnoj pripremi početka nove školske 2020/2021. godine.
Protivepidemijske mjere
U proteklom periodu MONKS ZDK je poduzelo niz aktivnosti u cilju kvalitetne pripreme za početak nove školske godine, i to: uputilo zahtjev Institutu za zdravlje i sigurnost hrane Zenica da se definiraju Procedure za rad odgojno-obrazovnih ustanova (vodič za unapređenje biosigurnosti u kontekstu COVID-19), a koje su dostavljene svim osnovnim i srednjim školama na području ZDK; donijelo Akcioni plan za sprovedbu okvira za ponovno otvaranje škola u školskoj 2020/2021. godini; osiguralo, u saradnji sa UNICEF-om potrebne količine dezinfekcionih sredstava i tečnog sapuna, koja su dostavljena odgojno-obrazovnim ustanovama; u saradnji sa Kriznim štabom Ministarstva zdravstva ZDK osigurane su potrebne količine zaštitne opreme – vizira za osoblje svih škola i učenike prvih razreda, a u saradnji sa OSCE-om poduzeti su potrebni koraci za obezbjeđivanje jedinstvene platforme za učenje na daljinu.
Besplatni udžbenici
U skladu sa Odlukom Kriznog štaba Ministarstva zdravstva ZDK, a shodno Proceduri za rad odgojno-obrazovanih ustanova, Ministarstvo je donijelo Uputstvo o organizaciji odgojno-obrazovnog procesa u osnovnim i srednjim školama na području ZDK u školskoj 2020/2021. godini kojim smo definirali sva značajna pitanja vezana za početak i organizaciju odgojno-obrazovanog rada u osnovnim i srednjim školama na području ZDK. U organizaciji Pedagoškog zavoda Zenica realiziran je webinar za stručne saradnike osnovnih i srednjih škola na temu „Realizacija inkluzivne nastave u školskoj 2020/2021. godine u ZDK“. Webinari u svrhu kvalitetnije pripreme nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u nastavi će se nastaviti i u narednom periodu. Želimo naglasiti da je MONKS ZDK u školskoj 2020/2021. godine osiguralo besplatne udžbenike za učenike trećeg i četvrtog razreda devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja, dok su u saradnji sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke besplatni udžbenici osigurani za učenike četvrtog i petog razreda.
Tako da, bez obzira na specifične okolnosti izazvane pandemijom koronavirusa, smatramo da su osnovne i srednje škole na području ZDK koje su u nadležnosti ovog organa kantonalne uprave spremne za početak nove školske 2020/2021. godine.
Manje prvačića
NR: Ranijih godina svjedočili smo kontinuiranom padu broja upisanih prvačića. Koliko učenika je upisano u školskoj 2020/2021. godini u osnovnim i srednjim školama u Zeničko-dobojskom kantonu? Možete li uporediti brojke sa prošlom školskom godinom?
KOZLIĆ: Na osnovu izvještaja o upisu učenika u prvi razred osnovne škole, u prvom upisnom roku, u školskoj 2020/2021. godini 3.229 učenika će pohađati prvi razred osnovne škole na području ZDK. Usporedbe radi, broj djece upisane u prvi razred osnovne škole u školskoj 2019/2020. godine je 3.442, što je za 213 više nego ove školske godine.
U srednje škole na području Kantona, u nadležnosti Ministarstva (bez Usore i Žepča), u školskoj 2019/2020. godine upisano je 2.929 učenika, dok je u školskoj 2020/2021. godini upisano 2779 učenika, tj. 150 učenika manje.
Konkursi za nastavnike
NR: Kako rješavate problem prekobrojnosti nastavnog kadra koji je posljedica smanjenog broja učenika?
KOZLIĆ: Radnici koji su proglašeni tehnološkim viškom u osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-dobojskog kantona neće ostati bez posla, jer kao što je već rečeno raspisani su konkursi i oglasi za ukupno 1.649 pozicija u osnovnim i srednjim školama na području ZDK i ovi radnici imaju apsolutnu prednost u odnosu na ostale kandidate pri zapošljavanju. Neki nastavnici možda neće imati punu normu časova, ali će radnici koji su proglašeni tehnološkim viškom nadopuniti normu ili bar uvećati sebi broj raspoloživih časova nastavnog predmeta koji predaju ili broj sati radne norme što važi za ostale radnike zaposlene u osnovnim i srednjim školama.
Kolektivni ugovor
NR: Kakav je materijalni položaj nastavnika? Prošlog mjeseca je prestao da važi kolektivni ugovor. Hoće li nastavnici dobiti veće plate u novoj školskoj godini?
KOZLIĆ: Kolektivni ugovori za djelatnost osnovnog/srednjeg obrazovanja za teritorij ZDK zaključeni su na period od 01.08.2018. do 31.08.2020. godine. Članom 92. gore navedenih Kolektivnih ugovora, Kolektivni ugovori za djelatnost osnovnog/srednjeg obrazovanja za teritorij ZDK će se primjenjivati, nakon isteka roka, najduže 90 dana. To znači da ćemo veoma brzo pristupiti konkretnijim razgovorima sa sindikatima u cilju postizanja obostrano prihvatljivog kolektivnog ugovora.

Ostatak teksta pročitajte u printanom izdanju Naše riječi