Kao i svake godine, povodom 21. marta, Međunarodnog dana šuma, Javno preduzeće „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići organizovalo je akcije pošumljavanja u gotovo svim općinama i gradovima u Zeničko-dobojskom kantonu, kako bi na prigodan način obilježilo ovaj značajan dan.
U akciji pošumljavanja u Olovu učestvovalo je 30-ak radnika Poslovne jedinice „Šumarija Olovo“ i Kantonalne uprave za šumarstvo – Odjeljenje Olovo, koji su posadili oko 1.500 sadnica bora. Akcije pošumljavanja tokom protekle sedmice provedene su i u Varešu, Žepču i Zavidovićima. Radnici poslovne jedinice „Šumarija Zavidovići“, Kantonalne uprave za šumarstvo – Odjeljenje Zavidovići i učenici Šumarske tehničke škole iz Zavidovića, predvođeni profesoricama Zekirom Halilović i Amelom Musić, te profesorom Seadom Salkičevićem, zasadili su oko 1.500 komada sadnica bijelog bora.
Povoljne vremenske prilike su doprinijele dobrom raspoloženju, a sadni materijal korišten u akcijama pošumljavanja proizveden je u rasadnicima Preduzeća.