Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona organizovala je, protekle srijede, završni događaj-finalnu konferenciju u okviru implementacije projekta “Proširenje EBRD-ove Inicijative mladih privatnog sektora (PSYI) na Bosnu i Hercegovinu – Faza 2 Zeničko-dobojski kanton“.
Značajni rezultati
Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona, kako je istakla Diana Babić, predsjednica Privredne komore ZDK, zajedno sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, dugi niz godina radi na implementaciji projekata koji doprinose unapređenju srednjeg stručnog obrazovanja. „Tokom tih godina, zahvaljujući finansijskoj pomoći ino donora, u ovom slučaju EBRD-a, napravili smo avangardne iskorake u domenu srednjeg stručnog obrazovanja: unaprijedili saradnju dva mjesta učenja, kvalitet praktične nastave te zakonodavni okvir odvijanja i praktične nastave i srednjeg stručnog obrazovanja. Privredna komora ZDK sve to realizira u namjeri da kompanijama obezbijedi učenike, odnosno radnu snagu kompetencija potrebnih savremenim procesima rada, a učenicima mogućnost da se lakše zaposle i da ostanu u BiH. S tim u vezi je i projekat za koji danas imamo završnu, svečanu konferenciju. U okviru implementacije tog projekta, koji je trajao 18 mjeseci, Privredna komora je, zajedno sa Ministarstvom, kao glavnim partnerom i sa ostalim akterima-kompanijama, obrazovnim i drugim institucijama, resornim ministarstvima, ponovo napravila, doista, značajne rezultate u srednjem stručnom obrazovanju“, kazala je Babić.
Kao najznačajniji rezultat, istakla je Babić, je to što su uspjeli, na osnovu inputa iz privrednog sektora, da inoviraju nastavni plan i program za dva zanimanja – tehničar u obradi drveta i stolar. Ti izmijenjeni nastavni planovi i programi već se implementiraju u Mješovitoj srednjoj školi Tešanj. „Potom, EBRD je podržao i održavanje Međukantonalne fokus grupe koja je prvi put u istoriji BiH okupila sve aktere relevantne za rješavanje problematike srednjeg stručnog obrazovanja. I tu su napravljeni značajni iskoraci“, dodala je Babić.
Postali primjer dobre prakse
Adnan Šećibović, uposlenik EBRD-a, odjel Savjetovanje za mala i srednja preduzeća, je kazao da su, kroz razgovore sa predstavnicima privatnog sektora, spoznali da postoji određena neusklađenost između obrazovnog sistema i potreba poslodavaca, odnosno privatnog sektora. „Shodno tome smo i organizovali Inicijativu za privatni sektor, za mlade, gdje smo, u zajedničkom partnerstvu sa Privrednom komorom ZDK i našim donatorima, dali naš mali doprinos da se taj jaz, koji postoji na tržištu, smanji“, kazao je, između ostalog, Šećibović.
Kako je kazao Mirza Mušija, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, Ministarstvo, u kontinuiranoj saradnji sa Privrednom komorom ZDK, radi na procesu poboljšanja uslova rada za izvođenje praktične nastave na području ZDK.
„Poboljšali smo zakonske i finansijske okvire, te zaštitu na radu u izvođenju praktične nastave. Na području općine Tešanj, nastavni planovi i programi su po prvi put inovirani, osluškujući potrebe tržišta. To se pokazalo kao pun pogodak, jer imamo veliki broj prijavljenih učenika“, istakao je ministar Mušija, dodajući da se na ovome neće zaustavljati, jer su, zbog odlične sinergijske saradnje sa Privrednom komorom ZDK, postali primjer dobre prakse, ne samo u okvirima naše države, nego i izvan BiH. „Indikator za to je povećanje broja učenika. Kontinuirano se povećava broj učenika koji pohađaju praktičnu nastavu u privrednim subjektima, a također se povećao i broj privrednih subjekata koji potpisuju ugovore sa školama za izvođenje praktične nastave“, kazao je ministar Mušija.