Načelnik Općine Kakanj Mirnes Bajtarević je, na poziv Evropske komisije, nedavno boravio u Briselu gdje je bio učesnik i panelista konferencije o pravednoj tranziciji zemalja Zapadnog Balkana i Ukrajine. Ovo je bila završna konferencija Inicijative za pravednu tranziciju regija bogatim ugljem koju provodi Evropska komisija i Evropska Unija. Cilj Inicijative je naći najbolja rješenja za pomoć lokalnim zajednicama na koje će proces pravedne tranzicije najviše i utjecati. EU i njeni partneri su istakli potrebu jačeg angažmana na području Zapadnog Balkana i zemalja u tranziciji.
Načelnik Bajtarević je održao sastanak i sa predstavnicima Evropskog vijeća za geotermalnu energiju, organizacijama Friedrich Ebert Stiftung i Bankwatch, kao i sa načelnikom Općine Bitola u Sjevernoj Makedoniji. Pored Kaknja, na ovoj konferenciji su iz BiH prisustvovali i predstavnici Općine Banovići, gradova Zenica i Živinice, te Privredne komore FBiH, Univerziteta u Sarajevu i NVO Reset i Aarhus Centar iz Tuzle.