U cilju resocijalizacije i kulturne afirmacije ratnih vojnih invalida, svih učesnika i stradalnika rata, te prijatelja i simpatizera,  Udruženje „Baton“ Zenica je protekle sedmice organizovalo edukativnu ekskurziju „Travničke stare džamije i druge historijske znamenitosti“.
„Cilj nam je bio prikazati grad Travnik iz malo drugačijeg ugla, a u toku ove jednodnevne edukativne ekskurzije, posjetili smo slijedeće historijske znamenitosti i to: Gazi-aginu Sulemaniju-Šarenu džamiju, Poturmahalsku, Jeni Hasan-aginu, Lončaricu, Konatur i Lukačku džamiju. Posjetili smo i hadži Ali-begovu džamiju uz koju je nekada djelovala medresa i sahat kula Mehmed-paše Kukavice, te neizostavna Elči Ibrahim-pašina medresa. Nismo mogli, a da se ne  osvrnemo na historijske ličnosti Bosne i Hercegovine, koje počivaju u ovom gradu pa smo tako posjetili: turbeta šejha hadži Abdulvehaba Ilhamije Žepčaka, te velikih vezira namjesnika i kapetana Bosanskog ejaleta“, kaže dr.sc. Amir Ismić, predsjednik Udruženja „Baton“ Zenica.