U cilju resocijalizacije, edukacije, kulturne afirmacije, te isticanja svih historijskih znamenitosti domovine Bosne i Hercegovine, Udruženje „Baton“ Zenica organizuje edukativnu ekskurziju pod nazivom „Travničke stare džamije i druge historijske znamenitosti“.
Prema riječima dr.sc. Amira Ismića, predsjednika Udruženja „Baton“ Zenica, na zadovoljstvo velikog broja članova Udruženja: ratnih vojnih i civilnih invalida, učesnika i stradalnika rata, edukativna ekskurzija realizovat će se tokom mjeseca juna.
„Cilj nam je prikazati grad Travnik iz malo drugačijeg ugla, a u toku ove jednodnevne edukativne ekskurzije, planirano je da posjetimo slijedeće historijske znamenitosti i to: Gazi-aginu Sulemaniju- Šarenu džamiju, Poturmahalsku, Jeni Hasan- aginu, Lončaricu, Konatur i Lukačku džamiju. Isto tako, planirana je posjeta hadži Ali-begovoj džamiji uz koju je nekada djelovala medresa i sahat-kula Mehmed-paše Kukavice, te neizostavna Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku. Tokom ove posjete nastojat ćemo da se osvrnemo i na historijske ličnosti Bosne i Hercegovine, koje počivaju u ovom gradu. Ovdje posebno ističemo turbeta šejha hadži Abdulvehaba Ilhamije Žepčaka, te velikih vezira namjesnika i kapetana Bosanskog ejaleta“, kaže dr.sc. Ismić.
Svi zainteresovani više informacije o cijeni karte i prijavi na ekskurziju mogu dobiti na broj telefona: 061-028-039.