Mahira Brkić, predsjedavajuća Općinskog vijeća Vareš, kaže da su žene u politici nedovoljno zastupljene te da za takvo stanje nije krivac isključivo patrijarhalno društvo, mentalitet i predrasude već da određeni dio krivice leži upravo na ženi. „Vjerujem da će ovaj moj stav naići na osudu, posebno kod ženske populacije, ali ako uzmemo u obzir da je Izbornim zakonom obezbijeđena bar približna jednakost te da na listama mora biti minimalno 40% žena, uz činjenicu da su žene najveće glasačko tijelo, a da ipak veoma mali broj žena uđe u zakonodavnu ili izvršnu vlast zaključak je da žena ne pruža podršku ženi. Upravo zato što žena nema podršku drugih žena teško je biti žena u politici. Na burnom „političkom moru“ najveći problem smo mi same sebi pa tek onda sve ostalo“, kaže Brkić ističući da je nakon 24 godine rada u branši šumarstva koju, kako kaže, vole nazvati „muškom branšom“, prestala osluškivati da li pojedinci sa kojima ulazi u neku vrstu društvenog odnosa u isti stupaju sa predrasudama što je žena. Brkić je supruga i majka, i naglašava da joj je porodica u svemu velika podrška te da se uz dobru organizaciju sve može postići. „Zahvaljujući dobroj organizaciji porodica, karijera i društveno-politički život nisu trpjeli, ali sam ponekad trpjela ja jer nije uvijek bilo dovoljno vremena za odmor. U mojoj kući nema podjele na muške i ženske poslove obzirom da sam u kući jedina žena sa tri muškarca. Kada se radi svi radimo, ako se odmara svi odmaramo“, napominje Brkić. Našim čitateljkama povodom Međunarodnog dana žena Brkić je poručila: “Bitno je znati svoju vrijednost, ono koliko ti sama značiš sebi, šta želiš za sebe a kada to shvatiš onda pusti da ispliva i progovori ona crta koja se zove ženski inat.