S ministrom za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Zeničko-dobojskog kantona Arnelom Isakom, povodom 5. juna, Svjetskog dana zaštite okoliša, razgovarali smo o sredstvima koje je ovo ministarstvo Programom utroška sredstava za 2022. godinu opredijelilo za zaštitu okoliša, projektima koji se finansiraju…
Pristigle 202 prijave na Javni poziv


NR: Ministarstvo je 22. marta raspisalo Javni poziv za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za 2022. godinu. Koliko je prijava stiglo na adresu Ministarstva? Kada će se znati koji su projekti dobili podršku Ministarstva?
ISAK: Tako je. Ministarstvo je i ove godine raspisalo Javni poziv za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz zaštite okoliša koji se sastoji od tri LOTa. Zadovoljstvo mi je što i ove godine imamo veliki broj pristiglih prijava na javni poziv i što ćemo, zajedno sa svim gradovima, općinama, komunalnim preduzećima i organizacijama civilnog društva u ZDK-u ponovo realizirati projekte čiji je osnovni cilj zaštita okoliša.
Cilj nam je da ove godine, pored same borbe za zaštitu naše okoline, još više povećamo transparentnost ovog procesa i da građankama i građanima tačno pokažemo na šta su utrošena njihova sredstva i kakvu konkretnu korist oni imaju od provedbe projekata, te ćemo insistirati na tome
Za LOT 1 koji se odnosio na Pomoć općinama, gradovima, komunalnim preduzećima Zeničko-dobojskog kantona u postupku zbrinjavanja komunalnog otpada pristiglo je ukupno 18 prijava.
Za LOT 2 koji se odnosio na Pomoć općinama, gradovima, komunalnim preduzećima Zeničko-dobojskog kantona u postupcima održavanja i sanacije postojećih općinskih odlagališta, finansiranju transportnih troškova za najudaljenije općine u odnosu na regionalnu deponiju, čišćenja obala rijeka, čišćenja i sanacije divljih deponija i sl. pristiglo je ukupno 11 prijava.
Za LOT 3 koji se odnosio na Projekte iz oblasti zaštite okoliša na koji su mogli aplicirati udruženja građana, nevladine organizacije, školske ustanove i sl. zaprimili smo ukupno 173 prijave.
Trenutno je u toku proces selekcije, odnosno pregleda, vrednovanja i rangiranja pristiglih projekata i dokumentacije, nakon čega će stručno tijelo iz našeg ministarstva odabrati najkvalitetnije projekte, te organizacije, gradove, općine i preduzeće kojima će biti dodijeljena sredstva.
Za zaštitu okoliša 4,55 miliona KM


NR: Koliko je sredstava u Budžetu za 2022. godinu opredijeljeno za projekte u oblasti zaštite okoliša? Za koje projekte/namjene je izdvojeno najviše sredstava? Možete li nam reći u kojoj fazi je realizacija tih projekata?
ISAK: Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu utvrđena su sredstva za zaštitu okoline u ukupnom iznosu od 4.550,000,00 KM.
Sredstva za zaštitu okoline raspoređuju se, u skladu sa Odlukom o načinu raspodjele sredstava Fonda za zaštitu okoline, tako da se 70% sredstava u odnosu na budžetski priliv, odnosno iznos od 3.290.000,00 KM usmjerava u budžete općina, gradova, a 30% odnosno iznos od 1.260.000,00 KM su pripadajuća sredstva Vlade Zeničko-dobojskog kantona.
Sredstva u iznosu od 300.000,00 KM opredjeljenja su za nastavak implementacije Zakona o povjeravanju javnih ovlaštenja iz oblasti zaštite okoline shodno kojem je Institut „Kemal Kapetanović“ u Zenici dužan planirati ista u okviru razdjela 22 – Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport 2201 – Univerzitet u Zenici – Institut „Kemal Kapetanović“. Utvrđeni iznos predstavlja procjenu opredjeljenih sredstava isključivo iz planiranog priliva ovih namjenskih sredstava za 2022. godinu.
Općine i gradovi sredstva troše namjenski za planove i projekte iz oblasti zaštite okoline. Izvještaj o utrošku tih sredstava općine i gradovi na kraju godine dostavljaju resornom Ministarstvu koje zatim priprema Izvještaj za Vladu Zeničko-dobojskog kantona.

Ostatak teksta pročitajte u printanom izdanju