U petak je održana 47. sjednica Gradskog vijeća Zenica. Sa dnevnog reda su, prilikom utvrđivanja dnevnog reda, od strane predlagača, povučene tačke Sporazum o djelimičnom rješavanju imovinsko-pravnih odnosa sa Preduzećem Željezara Zenica d.o.o. u stečaju i Informacija o realizaciji Zaključka Gradskog vijeća, od 26.2.2024. godine, s prijedlogom modela reorganizacije i finansijske konsolidacije JU Apoteka “Zdravlje” Zenica.
Ponovni javni poziv za prodaju nekretnina bivšeg
zeničkog odmarališta u mjestu Duće

Nakon usvajanja Zapisnika sa prethodne sjednice, vijećnici su razmatrali Prijedlog Odluke o ponovnom međunarodnom javnom pozivu za iskazivanje interesa za kupovinu kompleksa/nekretnina bivšeg zeničkog odmarališta u mjestu Duće, Općina Dugi Rat, Republika Hrvatska.
Kako je kazao Mirsad Heleg, savjetnik gradonačelnika za komunalne djelatnosti i infrastrukturu, ovo je treći put da prijedlog odluke o prodaji ove nekretnine bude na dnevnom redu sjednice Vijeća. „Sjećate se da je Gradsko vijeće prije tri mjeseca izglasalo Zaključak da se napravi nova procjena o vrijednosti ove nekretnine. Prije kraja mjeseca juna dobili smo procjenu vrijednosti ove nekretnine. Prvu prodaju smo imali 2017. godine. Tada je početna cijena nekretnine bila 9 miliona KM. Drugu prodaju smo imali 2020. godine i tada je početna cijena bila 9.200.000 KM. Ovo je treća prodaja i prema procjeni sudskog vještaka, vrijednost nekretnine je 5.245.000 eura“, kazao je, između ostalog, Heleg.
Nakon rasprave vijećnika, ova tačka je jednoglasno usvojena, uz zaključak vijećnika Nermina Mehića (SDP) da Gradsko vijeće, ukoliko na međunarodnom javnom pozivu ne bude zainteresovanih, daje Gradskoj upravi i gradonačelniku ponovo na razmatranje po pitanju interesa po principu javno-privatno partnerstvo.

Ostatak pročitajte u printanom izdanju