Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini pokazuje da je u junu 2022. godine, u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku zabilježen rast nivoa cijena za 1,4%. „Posmatrano, po odjeljcima prema namjeni potrošnje, u prosjeku je zabilježen rast cijena u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici za 0,5%, Alkoholna pića i duhan za 1,4%, Stanovanje i režijski izdaci za 2,6%, Namještaj i kućanski uređaji za 1,4%, Zdravstvo za 0,2%, Prijevoz za 4,2%, Rekreacija i kultura za 2,0%, Obrazovanje za 0,1%, Restorani i hoteli za 1,3% te Ostala dobra i usluge za 0,6%“, navedeno je u izvještaju Agencije za statistiku BiH u kojem, također, ističu da je zabilježen pad cijena u odjeljku Odjeće i obuće za 2,1%.
Konstantna povećanja cijena artikala osnovnih životnih namirnica značajno utiču na uvećanje troškova života građana. Naime, cijena brašna i šećera u trgovinama, ovisno o proizvođaču, prelazi dvije KM, dok se cijena litre ulja, ovisno o proizvođaču, kreće od 4.40 do 6,70 KM. Kilogram pilećeg filea stoji i do 13 KM. Za maslac potrebno je izdvojiti i do sedam KM, a za pakiranje od 15 komada jaja oko pet KM.
Iz Saveza samostalnih sindikata BiH navode kako je za juni 2022. godine potrošačka korpa četveročlane porodice iznosila 2.640,21 KM, od čega je samo za prehranu potrebno izdvojiti 45,70%.