U svrhu boljeg planiranja suđenja, efikasnog rukovođenja postupkom, unapređenja kvaliteta optužnica, održavanja predraspravnog ročišta te jačanja procesne discipline stranaka, potpisan je Memorandum o saradnji između pravosudnih institucija s ciljem uspostavljanja profesionalne saradnje između pravosudnih institucija, poštujući principe nezavisnosti i nepristrasnosti u radu institucija potpisnika, na koji način će se unaprijediti krivični postupak u Bosni i Hercegovini. Pravosudne institucije u Zeničko-dobojskom kantonu, Kantonalni sud u Zenici, Općinski sud u Zenici, Kantonalno tužilaštvo ZDK i Regionalna advokatska komora Zenica, bile su među prvim potpisnicima Memoranduma.
– Obzirom da je potpisivanje Memoranduma koje je omogućilo kontinuiranu saradnju pravosudnih institucija u područjima zakonom određene nadležnosti u krivičnim postupcima, prepoznato kao vrlo efikasan korak u unapređenju krivičnog postupka u BiH, Memorandumu o razumijevanju, tokom sastanka koji je održan dana 18.01.2024. godine u Zenici, pristupili su i drugi prvostepeni sudovi iz ovog kantona. Krajnji cilj aktivnosti je osigurati efikasnije postupanje u krivičnim postupcima, a samim tim i smanjiti trajanje krivičnih predmeta u sudovima u Zeničko-dobojskom kantonu -kažu iz Kantonalnog suda u Zenici.