“Početak sarađivanja sa redakcijom Naše riječi počinje sa mojim dolaskom u Zenicu da stažiram, kada sam im donosila komentare i viđenja sa posla. Redakcija je tada bila u prostorijama današnjeg Muzeja, a jedan od urednika je bio Slobodan Stojanović. Vremenom sam se sprijateljila sa svim članovima redakcije i imali smo dobro saradnju, a pogotovo u toku i poslije rata kada smo promovisali aktivnosti koje sam radila sa djecom u okviru Lotosa. Jako mi je drago da se održala toliko godina, a iako su se članovi redakcije mijenjali, novine su ostale. Ispred Udruženja “Lotos” želim novinarima, tehničkom i administrativnom osoblju dobro zdravlje i dalji uspjeh u radu”, kaže dr. Aiša Smailbegović-Hadžihalilović, osnivačica Udruženja “Lotos”.