Protekle srijede je održana, 21. po redu, izvještajna Skupština Saveza slijepih boraca Zeničko-dobojskog kantona, a nakon toga i druženje i ručak za članove Saveza. Bila je to prilika za druženje, ali i razgovor o problemima i (ne)razumijevanju zajednice za potrebe slijepih i nedaćama sa kojima se, najčešće, ova populacija susreće.
Projektne aktivnosti
„Ranije smo imali više obaveza, ali smo kroz svoje djelovanje dosta problema riješili, tako da su ostale one standardne aktivnosti – rehabilitacija, izleti, obilježavanje 15. oktobra, druženja. Na Skupštini smo najviše razgovarali o rehabilitaciji i uslovima rehabilitacije. Razgovarali smo i na temu stambenog zbrinjavanja, jer svi članovi nisu adekvatno zbrinuti. Pokušat ćemo, sa resornim ministarstvom, da uradimo projekat, obiđemo sve naše članove i formiramo komisiju i vidimo uslove prilagodbe stanovanja slijepih, kako bi vidjeli šta je to još potrebno uraditi da bi se poboljšali i unaprijedili uslovi stanovanja slijepih“, kazao nam je Ferid Osmić, predsjednik Skupštine Saveza slijepih boraca ZDK.
Savez trenutno broji deset članova koji, kroz razne aktivnosti i programe, teže ka tome da se svaka osoba koja je slijepa osjeća punopravnim članom društva. Prema riječima Rame Muratovića, predsjednika Saveza slijepih boraca ZDK, potrebno im je više razumijevanja cjelokupnog društva. „Kada je u pitanju realizacija naših projekata, sve ono što Skupština usvoji, to, uglavnom, i realizujemo. Trebalo bi društvo da obrati pažnju, ne samo na nas, slijepe, nego inače na osobe sa invaliditetom. Civilno društvo, zakonodavna vlast, javni servis bi se trebali, u skladu sa svojim mogućnostima, više uključiti. Puno je vremena prošlo od rata i sve polahko već blijedi. Tako i vlast, i društvo, i ako se za sebe nećete boriti, neće vam niko ni pomoći. Moramo i mi da uradimo ono što možemo, da ukažemo na naš položaj, da bi probudili javnost, kao i izvršnu i zakonodavnu vlast, da se malo više senzibilizuju za nas“, kaže Muratović.
Podrška resornog ministarstva

Sirovica

Saradnju sa resornim ministarstvom ocjenjuju jako dobrom i uspješnom, tako da sve projektne aktivnosti i troškove rehabilitacije članova Saveza refundira Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona.
„Ministarstvo za boračka pitanja ZDK aktivnosti Saveza podržava, mogu slobodno reći, 100%. Sve njihove zahtjeve nastojimo realizovati u što kraćem roku i u iznosu u kojem kažu da im je potreban za realizaciju njihovih projekata. Od stupanja na dužnost mene, kao ministra za boračka pitanja u Vladi ZDK, pokušao sam promijeniti dosadašnju praksu ovog ministarstva, na način da pokušam da dođem do svakog borca, lično, te razgovaram sa njima o njihovim problemima. Tako i sa ovom kategorijom našeg društva. Samo moje pojavljivanje na ovom događaju je rezultat tog rada“, rekao je ministar za boračka pitanja u Vladi ZDK Adnan Sirovica.