Svjetski dan dijabetesa, koji se obilježava 14. novembra širom svijeta, je prilika kojom se ljudi s dijabetesom, zdravstveni radnici, zagovornici prevencije dijabetesa, mediji i opća javnost ujedinjuju kako bi podigli svijest o dijabetesu, te problemima sa kojima se susreću dijabetičari kao što su neredovan pristup inzulinu, oralnim lijekovima i opremi za samokontrolu.

“Upoznaj svoj rizik, znaj svoj odgovor”

Mjerenje nivoa šećera u krvi učenicima i nastavnicima u Osnovnoj muzičkoj školi Zenica

Svjetski dan dijabetesa obilježava se 14. novembra, na rođendan Sir Fredericka Bantinga, koji je zajedno s Charlesom Bestom 1922. otkrio inzulin. Internacionalna federacija za dijabetes (IDF) i Svjetska zdravstvena organizacija 1991. godine ustanovili su Svjetski dan dijabetesa i od tada se obilježava u više od 160 država svijeta, kao odgovor na rastuću prijetnju koju predstavlja dijabetes. Kampanja Svjetskog dana dijabetesa predstavljena je logotipom plavog kruga, usvojenog 2007. godine nakon donošenja Rezolucije Ujedinjenih naroda, koji označava jedinstvo globalne dijabetičarske zajednice. Tema Svjetskog dana dijabetesa za period 2021-2023. godina je “Pristup zdravstvenoj zaštiti za dijabetes” dok je fokus kampanje u 2023. godini na odgađanju ili prevenciji dijabetesa tipa 2 i komplikacija povezanih s dijabetesom, uz slogan “Upoznaj svoj rizik, znaj svoj odgovor”. Važan dio liječenja dijabetesa i smanjenja rizika za nastanak dijabetesa tipa 2 je redovna tjelesna aktivnost, bilo u zatvorenom ili na otvorenom prostoru. Stoga je Svjetska organizacija za dijabetes, uz znak podrške Svjetskom danu dijabetesa, pokrenula inicijativu “Global diabetes walk”, kako bi ljudi izašli na ulice, te na taj način podigli svijest o utjecaju dijabetesa i važnosti tjelesne aktivnosti. Prema ovoj inicijativi, ukoliko su aktivnosti na otvorenom u lokalnoj zajednici ograničene, poželjno je šetati ili vježbati kod kuće ili na radnom mjestu, ali i potaknuti prijatelje, porodicu i kolege da, noseći plavu odjeću, pokažemo podršku Svjetskom danu dijabetesa.

Naše aktivnosti, do sada postignutim rezultatima, se ne završavaju jer moramo raditi još više i bolje za naše dijabetičare jer, nažalost, veliki broj njih umire, ali isto tako veliki je broj novootkrivenih”, kaže Delić.

Borba za osnovna prava

Delić

Savez udruženja dijabetičara Zeničko-dobojskog kantona, od svog osnivanja, različitim aktivnostima nastoji svoriti bolje uslove za život osobama oboljelim od dijabetesa te im pomoći u ostvarivanju njihovih osnovnih prava. Prema riječima Harisa Delića, generalnog sekretara Saveza udruženja dijabetičara ZDK i internacionalnog dijabetes edukatora, oboljeli od dijabetesa su posljednjih 10 godina bili diskriminirani od strane onih koji su trebali da vode brigu o njihovim pravima. To su, kako kaže Delić, bila teška vremena za sve dijabetičare koji nisu imali pravo na ortopedska pomagala, trakice i aparat. Na margini društva bili su sve do 2017. godine kada su pokrenuli mirne proteste, te od tada borba za njihova prava ide uzlaznom putanjom. “Savez udruženja dijabetičara ZDK je u periodu 2015-2023. godina radio na: aktivnoj edukaciji dijabetičara u oblasti samokontrole, prehrane i fizičke aktivnosti, ali je u isto vrijeme radio na povećanju prava na ortopedska pomagala, trakice i aparat, uvođenju inzulinskih pumpi za djecu i omladinu sa dijabetesom, povećanju broja iglica za ubrizgavanje inzulina, održavanju raznih vrsta projekata sa različitim adresama.

Fizička aktivnost kao prevencija dijabetesa

Uspjeli smo izdejstvovati 1.Dijabetes kongres u FBiH sa međunarodnim učešćem gdje je bilo prisutno preko 300 učesnika, a koji je trajao dva dana u Zenici, te smo pet puta održali Dijabetes dječiji kamp. U vrijeme COVID-a uradili smo edukativni dokumentarni film o zaštiti dijabetičara u vrijeme pandemije sa relevantnim stručnim saradnicima u oblasti dijabetesa i vjerskog života”, kaže Delić istakavši da su među posljednjim realizovanim aktivnostima uspjeli uvesti u pravo na trakice i aparat za 30.000 oboljelih od dijabetesa na području Zeničko-dobojskog kantona. “Borba, zalaganje, razne vrste pregovora i zagovaranje doveli su do rezultata, a on se zove SISTEMSKO RJEŠENJE ZA SVE DIJABETIČARE. Danas u našem kantonu, i inzulin ovisne osobe i oni koji koriste tablete kao terapiju, imaju pravo na trakice i aparat, u odnosu 50 komada mjesečno inzulin ovisni i 25 komada mjesečno oni na tableta terapiji. Preventivni donji minimum je ostvaren. Naše aktivnosti, do sada postignutim rezultatima, se ne završavaju jer moramo raditi još više i bolje za naše dijabetičare jer, nažalost, veliki broj njih umire, ali isto tako veliki je broj novootkrivenih”, kaže Delić.

Edukativno predavanje u KŠC “Sveti Pavao” Zenica

Savez udruženja dijabetičara ZDK je u svom dosadašnjem radu, napominje Delić, imao dosta partnera iz vladinog sektora, ali iako su od prvog dana imali razumijevanje, nije bilo realizacije određenih aktivnosti. “Tek 2017. godine taj odnos se promijenio od strane zvaničnih institucija jer smo pokazali da smo ozbiljan partner i da su naši zahtjevi opravdani na opće dobro svih dijabetičara i stanovništva. Počeli smo prelaziti iz faze rasta komplikacija od dijabetesa u fazu prevencije i bolje samokontrole i smanjenja troškova liječenja. Važan faktor su i kvalitetna udruženja na nivou općine/grada i kantona, koja okupljaju oboljele od dijbetesa i koja bi trebala da budu partneri sa višim nivoima vlasti. Pod tim smatram da udruženja dijabetičara trebaju biti uvrštena u budžet kao udruženja od posebnog značaja po zdravlje ljudi i ne smiju biti tretirana kao ostala. Nažalost, od 2012. godine do danas, Savez kao ni gradska/općinska udruženja nisu uvršteni na budžet. Postavljamo pitanje, kome je u interesu da oblast koja se zove dijabetes bude u neredu i da pravi velike troškove liječenja? Fokus mora biti na prevenciji”, kaže Delić, te dodaje da je Savez udruženja dijabetičara ZDK ispregovarao i dogovorio, zajedno sa partnerima, otvaranje šest dijabetes edukacionih centara na području ZDK, ali se, kako kaže, još čeka realizacija od strane zvaničnih institucija. “Radosna vijest za sve dijabetičare je da su AiDEX senzori za kontinuirano mjerenje nivoa glukoze, nakon registracije u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH, distribuirani u apoteke ZDK. Pored same distribucije senzora, zastupnik, CEE-MED d.o.o., pruža postprodajnu podršku svim korisnicima senzora koja uključuje stručnu i tehničku pomoć prilikom postavljanja Senzora AiDEX, obuku za samostalno postavljanje Senzora, kao i po potrebi praćenje korisnika Senzora. Također, kompanija CEE-MED d.o.o je, o svom trošku, omogućila korisnicima AiDEX senzora sa dijagnozom dijabetes tip 1 do 18 godina da, prilikom kupovine prva dva AiDEX senzora u ZDK, dobiju jednokratno Transmiter besplatno”, poručio je Delić.
Izazovi liječenja i prevencija

Prof. dr. Gavran

Prema riječima prof. dr. Larise Gavran, spec.porodične/obiteljske medicine u JU “Dom zdravlja” Zenica, hvale vrijedne su sve aktivnosti koje čini Savez udruženja dijabetičara ZDK za njihove članove. “Omogućili su dobivanje trakica za mjerenje glikemija svim oboljelim od dijabetesa (kao ortopedskog pomagala) preko Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK i to: 75 trakica za one na peroralnoj terapiji i 150 trakica za one koji su na inzulinskoj terapiji u intervalu od svaka tri mjeseca. Samomjerenjem glukoze u krvi pacijenti na taj način participiraju u tretmanu te mogu utjcati na prevenciju kako niskih tako i visokih vrijednosti šećera u krvi”, kaže Gavran te dodaje da je Udruženje građana za borbu protiv šećerne bolesti Zenica u sklopu svog projekta za 560 članova podijelilo po 60 trakica za mjerenje glukoze u krvi po članu. Kako kaže, u analizi njihovih mjerenja primjetili su glukovarijabilnost kod nekih članova ali i one koji imaju dobru kontrolu svog dijabetes melitusa. “Ove informacije su korisne kako bi se svi oni sa nezadovoljavajućim ciljnim vrijednostima glikemija mogli uputiti svojim ljekarima porodične medicine koji će dalje razmotriti njihovo daljnje liječenje i eventualno upućivanje na konsultaciju dijabetologa. Ključan efekat samomjerenja glukoze u krvi je da je to korisno sredstvo za poboljšanje nivoa tromjesečnog šećera (HbA1c), za izbjegavanje nastanka hipoglikemije i boljeg pridržavanja preporuka o načinu prehrane, tjelovježbe i upotrebi lijekova”, kaže Gavran. Neki od izazova liječenja dijabetesa u FBiH, napominje Gavran, jesu nepostojanje registra oboljelih od dijabetesa, neujednačenost esencijalnih listi lijekova u FBiH koje se čine i diskriminirajućima spram mjesta življenja tako da pacijenti u kantonima koji to mogu podnijeti nemaju restrikcije oko uvođenja lijekova u terapiju, nedostatak savjetovališta za dijabetes na nivou primarne zdravstvene zaštite, nepostojanje adekvatnog broja aparata i reagencija za mjerenje HbA1c te nemogućnost laboratorijskog određivanja lipidnog profila i mikroalbumi za koje pacijent neće platiti tu uslugu, nepostojanje, jedinstvene obavezujuće za sve ljekare, kliničke vodilje za dijabetes i jedinstvenog pristupa uvođenja inzulinske terapije. “Trenutna administrativna preopterećenost i smanjenje broja specijalista porodične/obiteljske medicine u ZDK, neadekvatan početak liječenja šećerne bolesti, kašnjenje u uključivanju inzulinske terapije kao i nezadovoljavajuća komunikacija između liječnika porodične/obiteljske medicine sa liječnicima specijalistima sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite te liste čekanja na preglede uveliko otežavanju svakodnevni rad i rezultate liječenja oboljelih od DMT2 u FBiH”, poručila je Gavran.

Doc. dr. sc. Hasanica

Od 2019. godine do danas, prema podacima Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, a kako kaže doc. dr. sc. Nino Hasanica, načelnik Službe za školsku higijenu, registrovano je ukuno 10.819 oboljelih od dijabetesa u ZDK dok je u 2022. godini bilo 265 novoregistrovanih, a u 2023., zaključno sa krajem oktobra, ukupno 142 novoregistrovana dijabetičara. “Iako se najbolje posavjetovati sa zdravstvenim stručnjakom za personalizirane smjernice i preporuke, postoji nekoliko savjeta kako prevenirati dijabetes. Neki od njih su: konzumiranje uravnotežene ishrane bogate voćem, povrćem, žitaricama sa cjelovitim zrnom i nemasnim izvorima proteina poput ribe, piletine, mahunarki i orašastih plodova uz izbjegavanje šećera, brze hrane i prerađenih namirnica, redovna fizička aktivnost koja može pomoći u održavanju zdrave tjelesne mase i smanjenju rizika od dijabetesa, kontrola tjelesne mase, redovno obavljanje preventivnih pregleda koji mogu pomoći u otkrivanju potencijalnih rizika od dijabetesa u ranim fazama, izbjegavanje pušenja i konzumacija alkohola. Potrebno je smanjiti stres jer hronični stres može imati negativan uticaj na zdravlje i povećan rizik od dijabetesa. Važno je i imati svijest o porodičnoj anamnezi pa ako se dijabetes pojavljuje u vašoj porodici, možete biti podložniji riziku”, poručio je Hasanica.
Ples obojen u plavo

Šerić

Ples, iako se smatra zabavnom disciplinom, odličan je način za poboljšanje zdravlja. Osobe koje prakticiraju aktivan način života su manje podložne visokoj razini šećera u krvi i razvoju dijabetesa. Stoga će Savez udruženja djabetičara ZDK za 20 dijabetičara starijih od 65 godina, u saradnji sa Plesnim klubom Shadows, organizovati školu plesa pod nazivom “Ples obojen u plavo”. “Čak i doktori preporučuju ples obzirom da kao aktivnost ima sjajne benefite. Kada su u pitanju dijabetičari, jedan od problema koji imaju, pogotovo starije osobe, jeste i demencija. Kroz ples i “vježbanjem” mozga pamćenjem figura u velikoj mjeri se poboljšava ta strana. Također, muzika pozitivno djeluje na ljude dok ples u paru pomaže u jačanju neverbalne komunikacije. Fizička aktivnost je izuzetno značajna ali za dobro raspoloženje najvažnije je pozitvno razmišljanje. Ples je, u pravom smislu, lijek za tijelo i dušu”, kaže Semir Šerić, osnivač i trener u Plesnom klubu Shadows.

Manifestacija obilježavanja Svjetskog dana dijabetesa održat će se u Usori, Maglaju, Žepču, Zenici, Visokom, Varešu i Brezi u saradnji sa Udrugom za borbu protiv dijabetesa „Kruščik“, kada će biti upriličeno mjerenje nivoa šećera u krvi. Sponzori manifestacije su: APOMEDICAL d.o.o. Sarajevo, CEE-MED d.o.o-AIDEX Sarajevo, WAMY-World Assembly of Muslim Youth Sarajevo, SALVUS BH d.o.o Sarajevo i Naša riječ Zenica.

Edukativna predavanja
Savez udruženja dijabetičara ZDK je povodom Svjetskog dana dijabetesa održao predavanja u Katoličkom školskom centru “Sveti Pavao” Zenica te u Osnovnoj muzičkoj školi Zenica. Mališani su imali priliku, na jednostavan i kreativan način, upoznati se sa pojmom dijabetes, važnosti pravilne ishrane, te na koji način pomoći drugarima ukoliko se pojave simptomi dijabetesa. Djeca su aktivno učestvovala na predavanju, iznoseći svoja razmišljanja i do sada stečena znanja o dijabetesu.
“Povodom Svjetskog dana dijabetesa nastojimo preventivno djelovati. Smatramo da je edukacija najbolji način za prevenciju bolesti. Dijabetes je bolest koje nisu ni roditelji ni djeca svjesni koliko je, zapravo, česta. Prema podacima koje imamo, vidimo da je u pandemijskim znamenkama. Današnje predavanje, kada će djeca dobiti određenu edukaciju, uistinu je korisno i nešto što je primarno u ovim vremenima”, kaže Dragana Paškalj, učiteljica u KŠC “Sveti Pavao” Zenica.

Šarić

“Ovakvim edukativnim programima u školama povećavaju se znanja i vještine prosvjetnih radnika o dijabetesu, te utiču na njihov stav o učenicima koji se bore sa ovim problemom. Izbjegavaju se nepotrebna ograničenja koja često proizilaze iz straha i neznanja, olakšava se komunikacija sa roditeljima oboljelog učenika, te unapređuje sam odnos sa njima, što sve zajedno dovodi do lakše socijalizacije učenika što je veoma važno za njegov psihosocijalni razvoj”, kaže Belma Šarić, direktorica Osnovne muzičke škole Zenica.