H, nedavno je posljednje ajete napamet proučila Selma Dizdarević iz Tešnja, maturantica Behram-begove medrese i tako stekla časno zvanje hafize Kur’ana.
Uspješno planiranje vremena
Ova mlada hafiza rođena je 2002. godine u Kraljevini Saudijskoj Arabiji u Medini. Do svoje devete godine memorisala je i položila pred komisijom u Medini pet posljednjih džuzeva. Poslije povratka u BiH dovršava svoje osnovno obrazovanje u Tešnju. Nakon upisivanja u Behram-begovu medresu nastavlja put hifza uz svoga muhafiza, hafiza Amira Hodžića. „Na početku sam odvajala tek dio dana za učenje hifza. Dnevne i noćne korepeticije u Medresi bile su mi dovoljne da naučim nove stranice iz Kur'ana, ponovim stare ali i da se pripremim za školski dan i sve obaveze koje me u njemu očekuju. Vremenom se period učenja i ponavljanja morao produžiti jer je obim memorisanog teksta bivao sve veći. Sve što nije bilo na listi dnevnih prioriteta nisam obavljala. Kur'an je postajao moje jedino društvo. Na samom kraju, i san je ustupio mjesto učenju i ponavljanju“, kaže Dizdarević. Kako bi se savladao hifz, pored uspješnog planiranja vremena, kaže, bitni su i savjeti muhafiza, kao i upornost, razumijevanje i blagost. „Slobodno mogu reći da je period učenja hifza najljepši period mog života, iako je bilo poteškoća. Nespavanje, odbijanje mnogo izlazaka sa društvom i konverzacija, periodi pauza, misli o odustajanju i sl. Ali, u životu nema napretka bez truda. Potrebno se isključiti iz neobaveznih aktivnosti zarad većih ciljeva“, kaže Didarević.

Ostatak teksta pročitajte u printanom izdanju