Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona Spahija Kozlić i projekt menadžer za energetsku efikasnost „Caritasa“ Švicarske Fuad Imamović potpisali su aneks memoranduma o saradnji kojim je predviđena ugradnja solarnih panela za zagrijavanje vode na zgradi Đačkog doma “Nedžad Ibrišimović” u Zenici. Vrijednost radova je 25.000 KM.
“Đački dom u Zenici troši veliku količinu električne energije za zagrijavanje sanitarne vode, tako da ćemo ugradnjom solarnih panela postići značajne uštede”, rekao je Kozlić.
Naglasio je da Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK i “Caritas” Švicarske imaju uspješnu saradnju dugi niz godina. Prošle godine zajedno su obnovili tri područne škole u općini Maglaj, a “Caritas” najvećim dijelom finansira Projekt predškolskog obrazovanja ranjivih kategorija u ZDK.