U Službi za zdravstvenu zaštitu djece Javne ustanove „Dom zdravlja“ Zenica u okviru redovnih sistematskih pregleda prije polaska u osnovnu školu je, zaključno sa 15. augustom, pregledano 1.052 djece u dispanzeru i u ambulanti Nemila. Kako kažu iz Službe, značajan procenat djece je dobio potvrdu za redovno pohađanje nastave, a zanemariv procenat je odgođen zbog neophodnih dodatnih pregleda i ocjene socijalnih vještina i psihološke zrelosti obzirom da na pregledu nisu zadovoljili minimum zahtjeva.
„Zdravstveno stanje populacije je zadovoljavajuće.

Karač

Ono što mi kao pedijatri primjećujemo u kontinuitetu je porazno zanemareno oralno zdravlje i veliki broj djece sa oštećenim i karioznim zubima. Većinom sjedalački način života, slabo kretanje i igra na otvorenom uzima danak u raznim koštanim deformacijama (kičma, stopala), lošem držanju i motoričkoj šeprtljavosti (do poražavajuće činjenice da ima djece koja u šestoj godini ne znaju poskočiti ili potrčati). Izuzetno je veliki broj govornih devijacija u vidu tepanja, zamuckivanja ili lošeg izgovora riječi, osrednja sposobnost apstraktnog razmišljanja, održavanja komunikacije jednostavnim prepričavanjem. Velika je razlika između usvojenih vještina kod djece koja su pohađala neki vid predškolskog odgoja i djece koja su do upisa u školu bila kući, u porodici ili na čuvanju kod djedova baka/nana. Savjetujemo roditeljima da se djeci do treće navršene godine života ne nude za igru elektronski sadržaji sa mobitela, kompjutera i tv aparata, da se sa njima priča, da se uključe u svakodnevne poslove u kućanstvu, da im se čita i nude bojice za igru, te razvija kreativna mašta koja je adekvatna dobi djeteta“, kaže spec.dr. Maja Karač, načelnica Službe za zdravstvenu zaštitu djece.
Kako navodi dr. Karač, minimum koji je potreban u razgovoru na sistematskom pregledu za upis u osnovnu školu je: razumijevanje pitanja, odgovor punim rečenicama, ime i prezime, adresa (orjentacija, poznavanje imena sela, grada, države,…), članovi porodice, osnovne boje, pojam lijevo-desno, veće-manje, ispred-iza-iznad-ispod, držanje olovke i somatske karakteristike (fizikalni pregled, kliničko stanje, vid, sluh,…).