U prostorijama Privredne komore ZDK, jučer (ponedjeljak, op.a.) je održana dodjela certifikata za 12 poslovnih subjekata koji su uspješno završili obuku za mentore, koja se realizovala u sklopu projekta “Stručno obrazovanje u BiH”.
Unapređenje kvaliteta praktične nastave
Kako je istakla mr.sci. Diana Babić, predsjednica Privredne komore ZDK, na osnovu Sporazuma o lokalnoj subvenciji potpisanog sa organizacijom GIZ, a u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK i Pedagoškim zavodom, Privredna komora ZDK realizira aktivnosti u cilju unapređenja okvira za implementaciju dualno organiziranog srednjeg stručnog obrazovanja, u okviru kojeg je fokus na praktičnoj nastavi u privrednom subjektu.
„Mentori koji su došli na ovu obuku, koju finansijski i tehnički podržava GIZ, su mentori kod kojih učenici srednjih stručnih škola idu na praktičnu nastavu. Ovo je za Privrednu komoru već četvrta obuka mentora. Ranije smo mentore obučavali zahvaljujući drugim finansijerima i mogu istaći da smo kanton koji ima najveći broj obučenih mentora, zahvaljujući tim projektnim aktivnostima, i po tome prednjačimo u odnosu na druge kantone. Ono što je novina jeste da ovu grupu mentora obučavaju master treneri koji su prošli posebnu obuku, jedinstvenu u BiH. Važno je da mentori, kao neko ko je ključ unapređenja kvaliteta praktične nastave i u ZDK i u cijeloj BiH, kontinuirano unapređuju svoja znanja i iskustva i pohađaju obuke namijenjene njima“, kazala je Babić.
Sonja Reutz, ekspertica organizacije GIZ, je napomenula da su u sklopu ovoga projekta, u prvom dijelu, obučeni master treneri, koji su obučili mentore koji će predavati učenicima u sklopu stručnog obrazovanja kod poslovnih subjekata. „U ZDK smo obučili četiri master trenera koji su nedavno završili prvu obuku mentora. Težište obuka je bilo na stručnom obrazovanju koje je je praktično usmjereno, odnosno usmjereno je na praktično planiranje, praktični rad i praktičnu kontrolu. Mentori koji danas dobiju certifikate su spremni za obučavanje učenika po ovim principima“, kazala je Reutz.
Pomoćnica ministra za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i odgoj i obrazovanje odraslih Bernadeta Galijašević je istakla da je u intersu resornog ministartva povećanje kvaliteta praktične nastave, koja se odvija kod poslovnih subjekata u ZDK. „Ono čime se možemo pohvaliti jeste 1.088 potpisanih ugovora, odnosno činjenicom da 1.088 učenika srednjih i stručnih tehničkih škola obavlja svoju praktičnu nastavu kod poslovnih subjekata, uz pomoć svojih mentora. To su, prije svega, koordinatori i profesori praktične nastave iz škola, ali i mentori iz kompanija. Oni su sada proširili svoje kompetencije i vjerujemo da će praktična nastava sada dobiti veći kvalitet, te da će i tržište rada biti bogatije za kompetentnu i kvalifikovanu radnu snagu“, kazala je Galijašević.
Pozitivno iskustvo
Za Enesu Bukvić, vlasnicu i direktoricu firme Ena-tex iz Zavidovića, koja zapošljava 120 radnika, ova obuka će sigurno biti od koristi. „Nama na obuku dolaze i učenici za završenom tekstilnom školom, ali i drugim zanimanjima, tako da mi radimo i prekvalifikaciju, odnosno pripremamo ih za rad u našoj firmi. Ova razmjena iskustava nam je itekako dobro došla i stečena iskustva već primijenjujemo u svojoj firmi“, istakla je Bukvić.