Odjeljenje za prevenciju i savjetovanje Zavoda za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona uspješno je realizovalo projekat „Edukacija mladih edukatora“ koji je realizovan u saradnji sa Srednjom mješovitom školom „Mladost“ Zenica. Tim povodom je u ponedjeljak organizovana dodjela certifkata učenicima koji su uspješno završili edukaciju. Učenike i goste pozdravio je direktor Zavoda, prim.mr.sci. Amir dr. Čustović, koji je govorio o značaju vršnjačke edukacije kako bi se pravovremeno spriječile bolesti ovisnosti.
Važnost prevencije ovisnosti
Zavod za bolesti ovisnosti ZDK, prema riječima dr.sci. Mirnesa Telalovića, dipl. soc. radnika i pomoćnika direktora Zavoda, već 17 godina postiže značajne rezultate u djelatnostima koje obavljaju.


Projekat „Edukacija mladih edukatora“ realizovan je u saradnji sa Srednjom mješovitom školom „Mladost“ Zenica. Obuhvatio je 31 odjeljenje, te je edukovano preko 650 učenika.


„Zavod u kontinuitetu postiže značajne rezultate i, slobodno, mogu kazati da se razvijamo u skladu sa objektivnim okolnostima i mogućnostima. Jedan od primarnih zadataka Zavoda, pored tretmana, jeste prevencija. Mnogo ulažemo u preventivne aktivnosti i danas smo svjedočili jednoj takvoj aktivnosti gdje smo dodjelom certifikata završili edukaciju mladih edukatora. Svjesni problema koje nose bihevioralne ovisnosti kao i da sam Zavod ne može suzbiti ovisnost, usmjereni smo na preventivne edukacije kako bi na taj način stvorili realne kapacitete unutar lokalne zajednice koji će raditi prevenciju unutar svojih vršnjačkih grupa“, kaže Telalović.

Pedagogici Škole Nadini Ahmetspahić uručen prigodan poklon

Cilj prevencije je da zaštiti mladu osobu od bilo kakvih ovisničkih ponašanja ili konzumacija, te je jedini način da mlada osoba postane svjesna rizika kao i vlastitih snaga kako da se odupre ovisnostima.
„Moja dosadašnja iskustva pokazuju da smo ujedinjeni kako bi zaštitili mlade koji su izuzetno motivirani da od stručnjaka prime znanje, te da ga primijene. Obzirom da je prevencija za nas od ključne važnosti, realizujemo projekte koji obuhvataju mlade osobe od 13 do 18 godina, te projekat edukacija edukatora. Novi projekat „Bolje se družiti uživo“, obuhvata radionice koje su namjenjene učenicima osnovnih škola u sklopu edukacije o ovisnosti o internetu i društvenim mrežama. Svake godine radimo i istraživanje svih ovisničkih ponašanja“, istakla je dr.sci. Nermana Mujčinović, dipl.psiholog i šefica Odjeljenja za bihevioralne ovisnosti.
Pozitivne reakcije učenika
Projekat „Edukacija mladih edukatora“ realizovan je u saradnji sa Srednjom mješovitom školom „Mladost“ Zenica. Obuhvatio je 31 odjeljenje, te je edukovano više od 650 učenika.
„Svako polugodište pokrećemo projekat „Edukacija mladih edukatora“ sa određenom školom u okviru kojeg se educiraju članovi vijeća učenika, a koji nakon završenih edukacija i prezentacija, u svom odjeljenju edukuju školske kolege. Edukacije se rade zajedno sa stručnim licima Zavoda. Nosilac projekta, pored mene, bila je i kolegica Merima Alić, dipl. psiholog. Danas su među mladima najviše prisutne električne cigarete i nargila vip i o ovom trendu roditelji jako malo znaju, te su, do neke granice, odobreni od strane roditelja. Stoga su ove edukacije puno efikasnije kada ih rade vršnjaci zajedno sa stručnim licima jer na taj način šalju jaču poruku. Cilj je da mladi ne krenu u neku vrstu ovisnosti ili, ako su krenuli, da ih pokušamo zaustaviti dok nije došlo do ovisničkog ponašanja“, kaže doc. dr. Meliha Brdarević-Šikić, dipl. psiholog i šefica Odjeljenja za prevenciju i savjetovanje.
Među dobitnicima certifikata i učesnicima Projekta je Eda Valentić, učenica trećeg razreda, koja je, nakon završene edukacije, svojim drugarima prenijela stečena znanja.
„Sa timom Zavoda smo završili edukaciju koja je obuhvatila sva odjeljenja u naoj Školi. Potrudili smo se da edukacija i prezentacija bude zanimljiva mojim vršnjacima. Dočekale su nas pozitivne reakcije. Učenici su bili zainteresovani, postavljali su pitanja o ovisnostima, te koliko su loše za mlade, na koji način uništavaju naš ali i život ljudi oko nas te kako da ih zaustavimo. Ovo je jedan koristan projekat iz kojeg smo naučili mnogo“, poručila je Valentić.