Međunarodni dan žena najveći je simbol snažnog ženskog glasa. Svoju hrabost i ustrajnost u poslu dokazale su i žene zaposlene u zdravstvenom sektoru, pogotovo u vrijeme pandemije koronavirusa.
Nastojeći da adekvatno i kvaliltetno pomognu pacijentima, budu im na raspolaganju, zapostavljale su sebe i svoju porodicu. „Kao žena zaposlena u zdravstvu moram reći da nemam iskustvo susretanja sa predrasudama u svome poslu. Smatram da je uloga žene u zdravstvu adekvatno poštovana i vrednovana“, kaže prim.doc.dr.sc. Halima Hadžikapetanović, načelnica Centra za mentalnu rehabilitaciju Javne ustanove „Dom zdravlja“ Zenica.
Žene u bosanskohercegovačkom društvu svakodnevno se bore za bolji status u društvu, odnosno da budu ravnopravne te da imaju jednaka prava kao muškarci. „Položaj žene u našem društvu je povoljan, žene se više cijene kao ravnopravni članovi društva sa odgovornošću preuzimanja važnih funkcija u zajednici“, ističe Hadžikapetanović, te dodaje da Međunarodni dan žena ne doživljava kao poseban dan i da bi muškarci i žene trebali biti ravnopravni tokom cijele godine. „Tema ravnopravnog dostojanstva je tema koja zaslužuje transferzalnost u prožimanju tokom cijele godine“, ističe Hadžikapetanović.
Našim čitateljkama povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena dr. Hadžikapetanović je poručila: „Poruka u duhu rečenog bi bila da su i dostojanstvo i ravnopravnost prava svih nas podjednako, te da su važni zaštitni faktori mentalnog zdravlja“. (I.N.)