Prva osnivačko-izborna skupština nove političke organizacije Eko-zeleni savez aktivist(a)kinja Bosne i Hercegovine, a kojoj su prisustvovali članovi, prijatelji i simpatizeri novoosnovane političke organizacije, održana je proteklog petka na Vlašiću.
Izabrano rukovodstvo
Eko-zeleni savez aktivist(a)kinja Bosne i Hercegovine, do sada, ima 105 upisanih pristupnica, prvoj osnivačko-izbornoj skupštini prisustvovalo je 78 članova. Izabrano je rukovodstvo, koje se sastoji od 15 članova, radno predsjedništvo, te su jednoglasno usvojeni opći normativni akti, Pravila i Statut Stranke kao i Operativni program za 2022/2024. godinu.


Za predsjednicu Eko-zelenog saveza aktivis(a)kinja BiH izabrana je Senada Begović, dok je zamjenik predsjednice te vršilac dužnosti sekretara Ragib Delić.


Radno predsjedništvo Stranke
Alma Kratina sa predsjednicom i zamjenikom predsjednice Stranke

U radno predsjedništvo izabrani su: Franjo Markelić, Zoran Petrovski, Senada Begović i Esad Bektaš, a predsjedavao je Ragib Delić.
“Cilj ove naše novoosnovane stranke je borba za državu, građane i mlade na kojima svijet ostaje. Nastojat ćemo da što više mlade ljude uključimo u društvene tokove i društvene probleme. Moram naglasiti da ćemo se boriti za građansku državu kao i da nama nije važno ko je ko, kojoj vjeri pripada, kako se zove,… Jedan od ciljeva Eko-zelenog savez akivist(a)kinja BiH borba za socijalnu pravdu, a kada je ta stavka upitanju prioritet će nam biti boračke populacije. Sebi ću, posebno, dati zadatak da se povetim djeci boraca te da im omogućimo zaposlenje te bolje i kvalitetnije uslove za život.

Snežana Šešlija iz Doboja-RS-BiH
Enver Kotorić iz Maglaja, Naša stranka

Redovan član Eko-zelenog saveza aktivist(a)kinja BiH može postati svaki punoljetan građanin BiH koji će prihvatiti misiju, viziju i ciljeve Stranke te koji će odgovorno izvršavati svoje obaveze.


Radit ćemo i na tome da se zaustavi odlazak mladih iz naše države”, kazao je Bektaš te dodao da se nada da će novoosnovana Stranka u narednom periodu ojačati kako bi se uspjela izboriti sa trenutnim vladajućim političkim stukturama u Bosni i Hercegovini. “Članovi Stranke će se kroz svoj rad i djelovanje suprostaviti određenim negativcima koji su doprinijeli lošoj situaciji u državi. Želim poručiti da ćemo se potruditi da radimo za dobrobit građana kako bi nam bilo bolje u našoj domovini. Niti ima ljepše države niti boljih građana i to je poruka koju kažu svi koji imaju priliku vidjeti ljepote naše Bosne i Hercegovine. Naš narod zaslužuje da imamo dobre uslove za život”, poručio je Bektaš ističući da će poslije Općih izbora, kao nova stranka, imati priliku vidjeti, te odlučiti s kim će moći sarađivati, te s kim će se ujediniti. “U ovako maloj državi, nažalost, imamo veliki broj političkih stranaka, a potrebno je da budu tri ili četiri. Režimi su uspjeli razdvojiti boračke populacije pa su nekada borci imali jedno udruženje koje je radilo za dobrobit svih boraca, a sada ih ima mnogo. Kroz naše djelovanje ćemo nastojati popraviti to stanje jer sa časnim, moralnim i poštenim ljudima je lako raditi”, istakao je Bektaš.


Članove predsjedništva novoosnovane stranke čine: Senada Begović, Ragib Delić, Zoran Petrovski, Esad Bektaš, Izet Žigić, Ajdin Jusić, Suad Butković, Šeherzada Delić-Milunkić, Franjo Markelić, Erzin Milunkić, Marina Derling, Antonia Petrić, Amela Subašić, Jusuf Makarević i Nihad Skula.


Prisutnim zvanicama obratio se i Zoran Petrovski koji je ovom prilikom kazao da dolazi iz nevladinog sektora, te da radi kao izvršni direktor nevladine organizacije koja se bavi edukacijom o ljudskim pravima. “Za nešto više od 14 godina, koliko djeluje, moja organizacija nije uspjela da postigne određen uspjeh u bosanskohercegovačkom društvu po pitanju edukacije o ljudskim pravima kao što je besplatno osnovno školovanje, koje je obavezno za svu malu raju na teritoriji cijele BiH. Ovaj detalj vam govorim jer su djeca jedina i prava budućnost, a nikakvog pomaka nema. Mnogi su problemi sa kojima ćemo se susretati ako budemo željeli uraditi nešto u korist našeg društva. Želim da iskreno radimo za dobrobit cijele zajednice, te ću nastojati da kroz svoj angažman u ovoj stranci pomognem kada je upitanju oblast ljudskih prava”, kazao je Petrovski.
Za predsjednicu Eko-zelenog saveza aktivis(a)kinja BiH izabrana je Senada Begović, dok je zamjenik predsjednice te vršilac dužnosti sekretara Ragib Delić.
“Kao novoizabrana predsjednica Stranke moram, prvenstveno, kazati da su u našu stranku dobrodošli svi oni koji vide svoju budućnost u BiH. Nastojat ćemo da kroz našu borbu, rad i zalaganje da ostvarimo postavljenje ciljeve, te da, kroz dvije godine, dobijemo jednog člana u organima vlasti. Važno je da građani znaju da je u našem interesu prvenstveno čovjek te da je naša stranka stranka svih Bosanaca i Hercegovaca kao i da ćemo raditi za dobrobit svih nas. Radit ćemo na zaštiti okoliša, čovjeka, onih koji u našoj državi nisu dobro priznati, na izgradnji domova po uzoru na Austriju, Hrvatsku i Sloveniju, a sa kojima već imamo saradnju”, kazala je novoizabrana predsjednica Senada Begović, te poručila da će, uz nesebičnu podršku i pomoć članova i njenih saradnika, težiti ka stvaranju bolje perspektive za sve građane kako bi mladi ljudi vidjeli budućnost u našoj državi, a ne u inostranstvu.
Ciljevi i misija Stranke
U skladu s programskom orijentacijom, osnovni ciljevi Stranke iskazani su pod motom: “EKO-Energija, klima i odgovornost u BiH”, te vraćanje prava građanima i aktivistima za implementaciju “Zelene agende EU na Balkanu”.


Misija Stranke je, između ostalog, izgradnja BiH kao demokratske države, sa svim njenima ravnopravnim građanima i narodima, uz poštivanje osnovnih ljudskih prava i vrijednosti, borba protiv korupcije, te vraćanje dostojanstva invalidima i boračkoj populaciji kroz zapošljavanje i egzistencijalno zbrinjavanje.


“Nadam se da ćemo sa novim programom Zelene agende, koji se primjenjuje u svim zemljama Zapadnog Balkana, imati mogućnost da dodamo i naš program pod motom “Energija, klima i odgovornost u BiH”. Kroz ovaj program fokusirat ćemo se na energiju iz obnovljivih izvora energije, zaštitu bljnog i životinjskog svijeta, zaštitu i unaprijeđenje životne okoline, smanjenje CO2, sakupljanje otpadnih predmeta u rijeci Bosni i njenim pritokama, radit ćemo na pošumljavanju šuma. Legitimnim i legalnim nastupom ćemo pokušati otvoriti kampove Eko-zelenih na području BiH, te ćemo imati u uvid u bio-ekološki lanac proizvodnje hrane”, kaže Ragib Delić, zamjenik predsjednice.

Osnivanju Stranke podršku dao Vlatko Glavaš

Misija Stranke je izgradnja Bosne i Hercegovine kao demokratske države, sa svim njenim ravnopravnim građanima i narodima, uz poštivanje osnovnih ljudskih prava i vrijednosti, borba protiv korupcije, vraćanje dostojanstva invalidima i boračkoj populaciji kroz zapošljavanje i egzistencijalno zbrinjavanje, borba za stručnu, odgovornu, depolitizovanu javnu upravu na svim nivoima vlasti te modernizacija i uvođenje svjetskih trendova za razvoj BiH.
Članovi stranke zalagat će se za bolji životni standard, uvođenje jedinstvenog obrazovnog sistema u BiH koji će biti usklađen s EU standardima, kao i na izgradnji i podsticanju poduzetničkog duha kroz biznis, projekte i radionice mladih. Kroz svoje redovne aktivnosti borit će se za ravnopravost spolova, te raditi na boljoj posjeti bh. dijaspori i stvaranju cvršće veze državnih organa sa bh. dijasporom, te na razvoju i promociji kulturno-historijske baštine Bosne i Hercegovine.
Članstvo u Stranci
Redovan član Eko-zelenog saveza aktivist(a)kinja BiH može postati svaki punoljetan građanin BiH koji će prihvatiti misiju, viziju i ciljeve Stranke te koji će odgovorno izvršavati svoje obaveze. Pored redovnih članova, Stranka može imati i počasne članove koji će u svom političkom djelovanju podržavati ideje za koje se zalaže Eko-zeleni savez.
“Jedan od bitnih segmenata rada Stranke jeste, upravo, širenje članstva. U periodu od tri do šest mjeseci želimo i nastojat ćemo da ova stranka, pored simpatizera, ima od 5.000 do 6.000 redovih članova. Prema programu Stranke održat ćemo i Kongres Eko-zelenog saveza aktivist(a)kinja BiH u kojem će učestvovati predstavnici iz svih opština i gradova u Bosni i Hercegovini, kao i gosti iz Hrvatske, Austrije, Njemačke, Srbije…”, ističe Delić.
Eko-zeleni savez aktivist(s)kinja BiH može okupljati i simpatizere Stranke, mlade ljude svih uzrasta te bh. dijasporu.
Podrška prijatelja
Pored članova Eko-zelenog saveza aktivist(a)kinja BiH, podršku novoosnovanoj stranci, između ostalih, pružili su i predstavnici Demokratske fronte Alma Kratina i Vlatko Glavaš koji su se prigodnim govorom obratili prisutnim zvanicama.
“Želim se zahvaliti na pozivu i lijepom dočeku. Iako ovo nije mjesto da govorimo o programu Demokratske fronte ipak moram reći da sve što smo radili u Parlamentu jeste u interesu ove zemlje i njenih građana. Nadam se da smo kroz naš rad opravdali povjerenje koje su nam građani dali. Ponavljam, građani BiH su jedina adresu na koju mi polažemo račune za ono što radimo. Drago mi je što, svi zajedno, radimo na ovako jednoj korisnoj i časnoj inicijativi i sve ono što je dobro za ovu zemlju i njene ljude treba biti konsolidovano i samo tako ćemo zaštiti BiH i njen suverenitet i teritorijalni integritet od svih snaga koje žele njen nestanak”, poručila je Kratina.
“Demokratska fronta je uvijek podržavala sve ono što se zove Bosna i Hercegovina. Drago će mi biti onda kada svi građani, na svakom dijelu ove zemlje, budu ravnopravni bez obzira kako se zovu i to je građanska zemlja za koju se Demokratska fronta bori”, istakao je Glavaš.
Prigodnim govorom obratila se i Snežana Šešlija iz Doboja, predstavnica nevladine organizacije “Tolerancijom protiv različitosti”, koja je, ovom prilikom, istakla da se kroz svoj rad zalažu za potrebe građana i građanske inicijative. “Nastojimo da budemo mentori te da pratimo rad političkih stranaka u cilju dogovaranja da li je nešto potrebno dodati ili izbaciti iz njihovih programa. Do sada, zahvaljujući profesionalnoj saradnji, nismo imali sukobe niti sa nevladinim sektorom niti sa političkim organizacijama”, kazala je Šešlija.
Nakon održane osnivačko-izborne skupštine Eko-zelenog saveza aktivist(a)kinja Bosne i Hercegovine upriličen je zajednički ručak i druženje sa gostima, prijateljima i članovima Stranke.