Uprkos pandemiji koronavirusa, za Općinu Žepče je 2021. godina protekla u znaku važnih infrastrukturnih projekata. U ovoj godini je službeno krenula i izgradnja koridora Vc kroz Općinu Žepče i to na dionici Poprikuše-Nemila, što je, kako je istakao Mato Zovko, načelnik Općine Žepče, posebno važno.
Izgradnja školske dvorane, Učeničkog doma, vodovoda, puteva…
„U 2021. godini, nastavljena je izgradnja zgrade OŠ „Žepče“. Izgrađena je nova kotlovnica u sastavu OŠ „Abdulvehab Ilhamija“, te je započeta i izgradnja školske dvorane, a u 2022. godini se planira nastavak gradnje. Izgrađen je novi Učenički dom u sklopu KŠC „Don Bosco“Žepče, koji je s radom krenuo u ovoj godini. Zatim, Općina Žepče je u ovoj godini asfaltirala prilaz Domu i područje oko Doma, potpuno su završeni radovi na desnoobalnom fekalnom kolektoru koji je pušten u rad i spojen na lijevoobalni, izgrađena su tri nova vodovoda u MZ: Begov Han, Osova, Lug-Brankovići i Ozimica, U Begovom Hanu je izgrađena nova područna ambulanta, te je završena izgradnja desne obaloutvrde rijeke Bosne“, kaže načelnik Zovko.
Još jedan veliki projekt je probijanje i završetak nove ceste u središtu grada, izgrađen je most na rijeci Krajnjači, a u 2022. godini u planu je njeno asfaltiranje. „U ovoj godini, asfaltirane su nove dionice puteva, urađena nova rasvjeta…“, dodao je načelnik Zovko. S ciljem povećanja zaposlenosti u 2022. godini, važan cilj je nastavak izgradnje tvornica u poslovnoj zoni „Polja“, izgradnja infrastrukture i novih poslovnih objekata u poslovnoj zoni Radovlje, te izgradnja stambeno poslovnih prostora u Novom Žepču.
Završen projekt navodnjavanja žepačkih polja
Mnogo je projekata koje su realizovali u saradnji sa višim nivoima, a koji su, uglavnom, kapitalni. „Najvažniji od njih je projekt navodnjavanja žepačkih polja koji je u potpunosti završen, a u 2022. godini treba biti pušten u rad. Ovaj projekt je Općina Žepče provela u suradnji sa Uredom PIU Šumarstva i poljoprivrede pri Federalnom Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Projekt je financirala Vlada FBiH preko kreditne linije Svjetske banke“, ističe Zovko.
Osim infrastrukturnih, Općina Žepče teži i ka socijalnim i društveno korisnim projektima kao što su: sufinansiranje pripravnika i zaposlenja mladih, stipendiranje studenata, dodjela pomoći za školovanje djece, poticaji za samozapošljavanje, poljoprivredu, dodjela sredstava za stambeno zbrinjavanje mladih i poticaji za porodilje. Za navedene projekte su također osigurana sredstva u Budžetu u 2022. godini. „Do sada su provedena dva projekta Prekogranične suradnje, a trenutno se implementira treći projekt Prekogranične suradnje iz oblasti poduzetništva“, istakao je Zovko.