Rektor i menadžment Univerziteta u Zenici organizovali su, u srijedu, tradicionalnu press konferenciju i prijem za predstavnike medija u Rektoratu Univerziteta u Zenici. Bila je to prilika da se sumiraju realizovane aktivnosti u 2022. godini.
Saglasnost Vlade Zeničko-dobojskog kantona da Univerzitet u Zenici zaposli 27 asistenata, a što je bila i jedina tačka dnevnog reda sjednice Senata Univerziteta u Zenici, koja je održana u četvrtak, a pored usvajanja Zakona o visokom obrazovanju ZDK, jeste ono što je, između ostalog, obilježilo godinu na izmaku na Univerzitetu u Zenici.
Zakon o visokom obrazovanju ZDK
„Ono što je mučilo Univerzitet sve vrijeme jeste Zakon o visokom obrazovanju. Nažalost, dobili smo Zakon sa kojim ja, lično, a i akademska zajednica nismo zadovoljni, ali je to zakon i prihvatili smo ga. I dalje je ostala dilema neusaglašenosti sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju i presudama Ustavnog suda, ali će to, vjerovatno, biti predmet nove vlade i rasprave, i vjerovatno ćemo sa novom Vladom ZDK, veoma brzo, ići u izmjene i usaglašavanje kantonalnog Zakona sa okvirnim Zakon o visokom obrazovanju“, rekao je prof.dr. Jusuf Duraković, rektor Univerziteta u Zenici.
S ponosom je istakao da je Vlada Zeničko-dobojskog kantona, po prvi put u historiji, odobrila prijem i zapošljavanje 27 asistenata, a što je veliki korak ka jačanju ove visokoškolske ustanove. „To je za svaku pohvalu premijeru Mirnesu Bašiću i Vladi ZDK, kada su prepoznali potrebu podmlađivanja kadrova da, na neki način, osiguramo budućnost opstanka Univerziteta i, naravno, da ti mladi ljudi ne odlaze iz Bosne i Hercegovine. Zahvaljujem se Vladi ZDK“, istakao je rektor Duraković.
Novi studijski programi
Na Univerzitetu u Zenici, podsjetio je rektor Duraković, osnovali su Centar za energetsku efikasnost, te već počinju da ostvaruju dodatne prihode. „Već smo dobili dva tendera, gdje smo konsultanti i već prihodi dolaze Univerzitetu od tog Centra, kojeg obezbjeđuju naši nastavnici i danas se prijavljujemo na sve tendere javnih instuitucija gdje se vrše energetski auditi“, dodao je Duraković.
Iako je bilo određenih problema sa studentskom praksom za studente Medicinskog fakulteta, i to su uspjeli riješiti, tako da je prva generacija ljekara uspjela da obavi studentsku praksu u Tuzli, jer Kantonalna bolnica u Zenici još uvijek nema status univerzitetske bolnice. Uspjeli su uvezati Institut „Kemal Kapetanović“ sa namjenskom industrijom, izabrana je kuća za izradu Idejnog projekta zgrade Mašinskog i Politehničkog fakulteta i zgrade Rektorata, te je riješen dugotrajni problem smještaja Dekanata Politehničkog fakulteta.
Uz pomoć Vlade ZDK, uvedeni su i novi studijski programi. „S ponosom želim kazati da smo uveli studijski program Tjelesni odgoj i sport za koji, pokazalo se, ima interesa i nadam se da ćemo i dalje nastaviti otvarati studijske programe koji su interesantni tržištu“, istakao je Duraković.
Zadovoljni rezultatima studenata na brojnim takmičenjima
Tradiciju sjajnih uspjeha na sportskim i brojnim drugim takmičenjima studenti su nastavili i ove godine, a ponovo je, istakao je Duraković, uspostavljena i saradnja sa Unijom studenata.
„Organizovali smo Olimpijadu iz robotike, zahvaljujući našem prorektoru Maliku Čabaravdiću, koji je odveo djecu na takmičenje u Njemačku. I tada su nam sponzori bili Vlada ZDK i Grad Zenica. Postigli smo dobre rezultate. Uspostavili smo Uniju studenata koja je bila ugašena, brisana iz registra registrovanih udruženja zbog nekih nezakonitih radnji. Pružili smo im podršku da idu na sva sportska takmičenja, olimpijade, mašinijade, ekonomijade. Saradnjom sa našom Unijom studenata smo prezadovljni, kao i sa rezultatima koje studenti postižu na sportskim i drugim takmičenjima“, rekao je Duraković.
Istakao je da je, prvi put, Islamsko pedagoški fakultet postao punopravna članica Univerziteta u akademskom smislu, a to je postignuto izmjenom Zakona o JU Univerzitet u Zenici. „Po prvi put u istoriji Univerziteta je dekan IPF-a, prof.dr. Muharem Adilović, zamjenik predsjedavajućeg Senata. Dakle, nalazi se u rukovodstvu najvišeg akademskog tijela na ovom Univerzitetu“, dodao je Duraković.
Nastavljena je, dodao je, i saradnja sa brojnim ambasadorima, a pokrenut je i projekat Informacionog sistema na Univerzitetu, jer je ovaj trenutni nesiguran i nestabilan. „Već smo u završnoj fazi izbora najboljeg ponuđača da pravimo novi informacioni sistem za sve studente i ostale aktivnosti koje su potrebne za nesmetano odvijanje nastave“, istakao je Duraković koji je ove godine dobio i nagradu Rektorske konferencije, kojom je predsjedavao, a važno je istaći i da je Univerzitet u Zenici ove godine preuzeo predsjedavanje UniAdrion mrežom, u kojoj se nalazi više od 50 univerziteta iz Evrope.
Nedostatak studenata
Univerzitet u Zenici, naglasio je Duraković, susreće se, kao i brojni drugi univerziteti, sa velikim nedostatkom upisanih studenata, a to je posebno izraženo u ovoj akademskoj godini. „U odnosu na prošlu godinu, upisali smo 120 studenata manje u ovoj akademskoj godini i to nas zabrinjava. U saradnji sa Osnivačem, morat ćemo da damo odgovor kako riješiti ovaj problem. Mišljenja smo da, prije svega, moramo raditi na poboljšanju kvaliteta nastavnog procesa na Univerzitetu u Zenici, moramo animirati mlade da ostaju u BiH, da studiraju, da ne idu iz ZDK jer je ovaj Univerzitet, prevashodno, osnovan da studiraju djeca iz ZDK, ali očito da ćemo morati promijeniti politiku kako bi privukli studente iz drugih zemalja. Morat ćemo i da otvaramo neke nove studijske programe na stranim jezicima, jer postoji interes iz okruženja“, kazao je rektor Duraković.