Prema riječima Edina Hasaničevića, ministra za pravosuđe i upravu, ovo ministarstvo je, iako sa ljudskim kapacitetom, ako analiziramo ovih 100 dana, jako potcijenjeno, tako da je potrebno da se Ministarstvo ojača, prije svega sa ljudskim resursima, kako bi mogli opslužiti sve procese koji ih u narednom periodu slijeduju. „Sektor za pravosuđe je možda i najznačajniji u okviru ovog ministarstva. Ono što građani najviše očekuju je unapređenje efikasnijeg rada tog pravosudnog sektora. Građani od nas očekuju pravedan, tranparentan sistem, efikasno sudstvo Kao resorni ministar, sa svojim saradnicima i Vladom, potrudit ću se da u tom pravcu u narednom periodu i djelujemo“, rekao je ministar Hasaničević.
Nedavno je, istakao je, posjetio Općinski sud u Zenici gdje je, s predsjednicom Dženanom Brković razgovarao o radu ovog suda i međusobnoj saradnji, a posebno na započetim i budućim projektima. „Mogu reći da sam prije nekoliko dana imao čast da posjetim i najveći sud na području ZDK, a to je Općinski sud u Zenici. Privodimo završetak radova adaptacije i dogradnje Suda. Zahvaljujem se, prije svega, našim donatorima iz Evropske unije, kao i cjelokupnom rukovodstvu Općinskog suda u Zenici koje je sve vrijeme bilo uključeno u ove procese“, rekao je ministar Hasaničević, koji je nedavno, u ime Zeničko-dobojskog kantona, prisustvovao sastanku Mreže za razvoj ljudskih resursa u Federaciji BiH, u organizaciji Agencije za državnu službu Federacije BiH.
U okviru Ministarstva je, podsjetio je, u prethodnom periodu izdvojen Ured za borbu protiv korupcije, a Ministarstvo će obezbijediti punu saradnju, i kroz predlaganje određenih propisa.