Emina Karzić s kolegama iz redakcije NTV IC Kakanj

Emina Karzić, urednica programa na Nezavisnoj televiziji IC iz Kaknja godinama nosi hidžab. Povodom Svjetskog dana hidžaba pojašnjava kako je biti žena sa hidžabom u današnje vrijeme te da li se obavljajući svoj posao susretala sa određenim predrasudama.
„Moj hidžab mi je otvorio mnoga vrata Allahove milosti“

Karzić

U svojoj 22. godini, kako kaže, odlučuje se na stavljanje hidžaba, a njena svijest i traganje za informacijama o hidžabu počinju dvije godine ranije, pogibijom njenog oca u ratu. „Njegov odlazak je pojačao moje razmišljanje o prolaznosti života, kao i traganje za smislom čovjekovog postojanja na ovom svijetu. Danas kada razmišljam o tom period i gubitku oca, shvatam da nam Gospodar na jednoj strani uzima, a za uzvrat nam, na drugih deset, daje. Moj hidžab mi je otvorio mnoga vrata Allahove milosti, a ja sam se trudila, kako u privatnom tako i u poslovnom životu, opravdati njegovo značenje“, kaže Karzić. Život sa sobom nosi različite izazove za svaku ženu, bez obzira na njen način oblačenja, međutim, napominje, da nikada nije imala neke veće prepreke u svom djelovanju kada je upitanju hidžab.
Mladim ženama koje žele staviti hidžab poručuje: „Da grade svoju ličnost na univerzalnim vrijednostima koje su zajedničke svakom čovjeku. Da se obrazuju, uče, istražuju jer im se nude velike mogućnosti za razliku od prije samo tridesetak godina. Neka biraju društvo koje će ih poticati i podržati u njihovoj odluci. I ono najvažnije, neka budu stalno povezane sa Gospodarom, jer je On najveći pomagač u ispravnim odlukama“.
„Uvijek sam se trudila da ljudi oko mene primijete prije moju ličnost nego sami hidžab. Smatram da su ispravna načela i odgojni segment, otvorenost i širina veoma bitni kod prihvatanja drugog i drugačijeg. Vidimo da je svakim danom na našem podneblju sve više djevojaka i žena pod hidžabom. Također, ako odete na zapad vidjet ćete da žene i tamo sve više uče o hidžabu i prihvataju ga kao svoj izbor, uprkos tome što se on u nekim zemljama zabranjuje i što se o njemu iznose određene negativnosti. Isto tako znam mnoge žene koje bi rado nosile hidžab, ali još uvijek ne mogu savladati neke svoje navike. Većina će to, međutim, učiniti kada shvati da hidžab nije prepreka nego neizmjerna blagodat od dragog Boga“, ističe Karzić istakavši da, kada je upitanju medijski prostor, sve je više novinarki sa hidžabom koje obnašaju ovu funkciju. „Svojim profesionalnim radom one mogu otkloniti mnoge predrasude o hidžabu, a vjerujem da to i čine. U mom kolektivu, pored mene su još dvije kolegice koje nose hidžab, Sadbera Ibrahimspahić i Azra Kozlo. Svojim odgovornim radom one dostojanstveno predstavljaju i sami hidžab“, poručila je Karzić.
Drugačiji pogled na mahramu i hidžab
Na pitanje da li se promijenila percepcija nošenja hidžaba danas u odnosu na ranije godine poručuje da je sloboda vjeroispovijesti koju uživamo danas sa sobom donijela i drugačiji pogled na mahramu i hidžab te da sve više mladih djevojaka i žena prihvata hidžab i žele da on bude dio njihovog bića. „Postajemo svjesnije da je hidžab jedan od farzova (obaveza) za ženu muslimanku, a za svaku obavezu koju nam je Gospodar dao da je izvršavamo obećao je i nagradu na oba svijeta. I svakako na svakoj ženi, koja se odluči staviti hidžab, je i vlastita odgovornost da ga dostojanstveno nosi kako islam i nalaže“, kaže Karzić.