U petak je održan nastavak konstituirajuće sjednice 9. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, sa šestom tačkom ranije utvrđenog dnevnog reda koja se odnosi na izbor delegata za Dom naroda Parlamenta Federacije BiH. Prije samog početka rada, zastupnici su se izjasnili o tome da nakon završetka šeste tačke dnevnog reda bude održana sjednica Kluba zastupnika Bošnjaka sa tačkom dnevnog reda koja se odnosi na potvrđivanje prijedloga kandidata za mjesto predsjedavajućeg i/ili zamjenika predsjedavajućeg.
Sjednicom je predsjedavao Ćazim Huskić, predsjedavajući Skupštine iz prethodnog saziva, a ne Dejan Kovačević, koji je, također, medijima uputio poziv za nastavak sjednice. Kovačevića je aktuelna većina izabrala za predsjedavajućeg na prvoj konstituirajućoj sjednici, održanoj 21. novembra, a koja je ranije bila prekinuta.
Izabrani delegati
Procesom izbora delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH je, na osnovu zaključka Skupštine ZDK, rukovodila Komisija za izbor i imenovanja, koja je provela postupak žrijebanja redoslijeda ovjerenih kandidatskih listi na glasačkim listićima gdje je utvrđen redoslijed za izbor delegata za Dom naroda Parlamenta Federacije BiH iz reda bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda. Iz reda Bošnjaka, najviše glasova dobile su kandidatske liste čiji su nosioci bili: Almina Sivić (NES), Amra Babić (NiP), Fahrudin Čolaković (SDA) i Mirnes Bašić (SDA), dok je iz reda Hrvata najviše glasova dobila kandidatska lista čiji je nosilac Ivo Tadić (HDZ) i Marina Mujkanović (SDP). Iz reda Srba, glasove su dobile kandidatske liste Mladena Simića (SDP) i Gorana Bulajića (DF).
Kovačević je novi predsjedavajući Skupštine
Potom je zasjedao Klub zastupnika Bošnjaka gdje je Behija Kulović potvrđena kao prijedlog kandidata za mjesto predsjedavajuće i/ili zamjenika predsjedavajućeg, čime su ispunjeni dalji uslovi za razmatranje četvrte i pete tačke ranije utvrđenog dnevnog reda. Sjednicom je, u nastavku, predsjedavao Mladen Simić, kao zamjenik predsjedavajućeg Skupštine 8. saziva. U okviru četvrte tačke dnevnog reda, zastupnici su donijeli Odluku o potvrđivanju prijedloga kandidata za mjesto predsjedavajućeg i/ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine, nakon čega su potvrđeni kandidati između sebe donijeli Odluku o izboru predsjedavajućeg Skupštine Zeničko-dobojskog kantona kojom su na mjesto predsjedavajućeg Skupštine izabrali Dejana Kovačevića, tako da su njegovi zamjenici Goran Bulajić i Behija Kulović.
U Kovačevićevoj biografiji piše da se radi se o stručnjaku i inžinjeru sa višedecenijskim iskustvom u privredi i aktuelnom vijećniku u Općinskom vijeću Breza.
Pod predsjedavanjem novoizabranog rukovodstva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, u okviru pete tačke dnevnog reda donesena je Odluka o obrazovanju Kolegija Skupštine, koja će naknadno biti dopunjena prijedlogom Kluba zastupnika SDA, jer do momenta donošenja Odluke taj prijedlog nije stigao.