Spec.dr. Maja Karač

Opće zdravstveno stanje djece u Zenici je, prema riječima spec.dr. Maje Karač, načelnice Službe za zdravstvenu zaštitu djece, u korelaciji sa ostalima u regionu, zadovoljavajuće ali ne i odlično. Trenutno u dječijoj populaciji cirkuliše nekoliko mikrobnih oboljenja zbog čega su povećani zahtjevi za medicinskim intervencijama, a karakteriziraju se dugotrajnom i visokom temperaturom, respiratornim simptomima, nerijetko i upalama pluća te bakterijskim upalama grla i ušiju. „Generalno, djeca su dio globalnog populizma socijalnih interakcija preko društvenih mreža, što sve smanjuje obim njihovih fizičkih aktivnosti napolju, a posljedično tome dolazi i do raznih deformiteta kostura, slabljenja vida i gojaznosti. Kod nas je i niska kultura oralne higijene pa nerijetko vrlo mala djeca imaju bolesne zube. Već pomenute socijalne elektronske mreže su suzile psihomotoričke vještine, socijalnu direktnu interakciju i bogatstvo jezika i rječnika. Navedene devijacije ne odstupaju od globalnih“, poručila je dr. Karač.
U Službi za zdravstvenu zaštitu djece je izrazito povećan broj pregleda djece zbog čega su povećani zahtjevi za svakodnevnom medicinskom intervencijom. „U najvećoj mjeri su zastupljena respiratorna oboljenja slična gripi i karakteriziraju se visokom i dugotrajnom vrućicom, kašljem, otežanim disanjem, malaksalošću i izgledom ozbiljno bolesnog djeteta. Dužina bolovanja je nekoliko dana, a često se komplicira bakterijskim upalama pluća i ušiju. Ima i “izbijanja” i grupisanih oboljenja iz dječijih kolektiva (vrtići, škole) šarlaha“, istakla je dr. Karač, te dodaje da, kada je upitanju redovna vakcinacija djece, već duži niz godina, a o tome postoje i godišnji izvještaji na državnom nivou, odziv je jako loš. „Ne možemo pričati o “nezadovoljstvu” liječnika zbog ovoga, nego je to globalni problem i treba da izaziva zabrinutost svih struktura društva. Samo visoka stopa procijepljenosti stanovništva, a koje se obavlja u djetinjtsvu uglavnom, je karakteristika kolektivnog imuniteta, koji je sad ugrožen i u riziku od izbijanja epidemija bolesti koje su vakcinom preventabilne“, kaže dr. Karač.