Nakon završene Gimnazije “Rizah Odžečkić“, Anes Memišević (22) iz Zavidovića je obrazovanje i usavršavanje odlučio nastaviti u Turskoj. Otišao je iz svog rodnog kraja u državu u kojoj nikada ranije nije bio, kako bi stekao znanje i vještine koje će mu biti dobar temelj za posao kojim se planira baviti u IT sektoru .
Godinu dana učio jezik
U julu je završio drugu godinu studija, i to sa visokim prosjekom 9,5, a u septembru će biti student treće godine na Odsjeku računarskog inženjerstva pri Fakultetu za inženjerstvo Univerziteta TED u Ankari. „Početak mog školovanja u Turskoj je u gradu Čanakale. Tu sam godinu dana proveo učeći jezik na Univerzitetu “Osamnaesti mart – Čanakale”, a u međuvremenu sam se prijavljivao na razne univerzitete s ciljem da studiram ono što me interesuje. Poslije nekoliko pozitivnih odgovora na moje prijave iz Istanbula, Ankare i Samsuna, odlučio sam se za Univerzitet TED u Ankari. Najveći razlozi su što sam procijenio njegov nastavni plan i program kao moderan i najbolji za mene, kao i profesore sa Odsjeka, koji imaju iskustvo rada u najpoznatijim IT kompanijama u Turskoj i Americi. Također, radovala me činjenica da je nastava ovog odsjeka na engleskom jeziku što mi se činilo veoma logičnim jer je većina najkvalitetnijih svjetskih IT izvora na engleskom jeziku. Dakle, taj internacionalni pristup mi je bio veoma važan, kao što i jeste danas svugdje u IT svijetu. Proces koji je uslijedio od trenutka dobijanja koverte da sam primljen je tekao vrlo jednostavno. Služba za strane studente je stupila sa mnom u kontakt, te sam dobio student-mentoricu na jednu godinu koja me dočekala u Ankari i pomogla oko nalaska smještaja. Moram istaći da sam za odlazak u Tursku imao punu podršku mojih roditelja, koji su vjerovali u mene, da sam spreman otići u državu, u kojoj nikad ranije nisam bio, živjeti sam i školovati se a, naravno, bitan je i finansijski momenat“, priča nam Memišević.
Stalne provjere znanja
TED je, objašnjava nam, Turska asocijacija za edukaciju čiju je početnu ideju postavio Kemal Ataturk u fazama modernizovanja Republike Turske 20-ih godina prošlog vijeka. Program računarskog inženjerstva, koji studira, traje četiri godine. Prva godina uključuje temeljne inženjerske predmete koji bivaju zajednički svim studentima Fakulteta, dok od druge godine preovladavaju stručni predmeti. „Nastavni program je intenzivan, a stil i način ocjenjivanja je strog. Iz svih predmeta postoje sedmične ili dvosedmične provjere – testovi, kvizovi ili izvještaji koji se ubrajaju u postotak finalne ocjene. Osim toga, zanimljiva činjenica je da u turskom univerzitetskom obrazovanju ne postoji usmeni odgovor. Svaki ispit se radi pismeno, a postoje dva dijela ispita – vize i finalni ispiti. Vize su ispiti koji počinju otprilike poslije pola odrađenog gradiva i održavaju se za sve predmete u jednoj ili dvije sedmice, jedan ispit za drugim. Potrebno je vježbati i uspjeti razumjeti novo gradivo skoro svaki dan“, kaže Memišević.

Ostatak teksta pročitajte u printanom izdanju

PROJEKAT PODRŽAVA MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE,
NAUKU, KULTURU I SPORT ZDK