U petak 7. jula, u 9.00 sati, kod sahat-kule, u Kaknju je upriličeno okupljanje kakanjskih učesnika ovogodišnjeg Marša mira. Nakon okupljanja, kakanjski učesnici Marša mira su pješke prošli kroz gradsku jezgru Kaknja do Gradskog spomen-parka u kojem je upriličeno polaganje cvijeća na spomen-obilježja. Najmlađi učesnici Marša mira su: Alem Kadić (13 godina), Eldar Kubat (12 godina) i Faris Kubat (8 godina). U svrhu podrške odlasku građana Kaknja na ovogodišnji Marš mira, troškovi prevoza do Nezuka i ostali troškovi, načelnik Općine Kakanj Mirnes Bajtarević odobrio je 3.000 KM.