PROJEKAT: “ONI SU BUDUĆNOST BIH”


Kakanjka Nađa Kulović, učenica Franjevačke klasične gimnazije u Visokom, izabrana je, od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH, za kandidatkinju za Benjamin Franklin Transatlantic Program koji uključuje i stipendiju. Cilj ovog programa je stvaranje i jačanje veza između mladih SAD i Europe, kao i stvaranje svijesti za lokalnu zajednicu, rješavanje problema, vođstvo, diplomaciju i medije.
„Naša škola je u saradnji s ambasadom Sjedinjenih Američkih Država sprovela selekciju unutar škole, gdje je u uži izbor ušlo ukupno pet kandidata, odličnih učenika, među kojima sam bila i ja. Svako od nas je imao Zoom poziv s predstavnicima Ambasade SAD, te su nam postavljena pitanja koja se odnose na naše posmatranje lokalne zajednice i aktuelnih problema unutar nje, ali i na sam program. Već naredni dan sam primila e-mail gdje sam saznala da sam odabrana“, kaže Kulović.
Program traje mjesec dana i održat će se na kampusu Purdue University u saveznoj državi Indiana. Sastoji se od brojnih predavanja i radionica, posjetama brojnim gradovima, znamenitostima i institucijama, te obuhvata i boravak sa američkom porodicom kao dio kulturne razmjene.
„Smatram da će mi učešće na ovakvom programu itekako pomoći u daljem obrazovanju jer namjeravam studirati u SAD, eventualno u Velikoj Britaniji. Ipak se potrebno prilagoditi njihovom obrazovnom sistemu i načinu života, a najbolji način je kroz iskustvo. Također bih spomenula da će mi ovo iskustvo itekako pomoći i u trenutnom srednjoškolskom obrazovanju gdje ću ciljati iskustva stečena u tom periodu prenijeti na lokalnu zajednicu“, ističe Kulović.


PROJEKAT PODRŽAVA MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE,
NAUKU, KULTURU I SPORT ZDK