Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Izvještaj o utrošku sredstava po Programu utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu na poziciji “Tekući transfer JU Kantonalna bolnica Zenica-Podrška za realizaciju Programa finansijske konsolidacije i restrukturiranja JU Kantonalna bolnica Zenica, za finansiranje specijalizacija i subspecijalizacija za period od januara do juna 2023. godine, saopćila je Press služba.
Polovina sredstava
Po nalogu Ministarstva zdravstva ZDK u navedenom periodu je sa “Tekućeg transfera za JU Kantonalna bolnica Zenica” ukupno transferirano 1.500.000,00 KM, što iznosi 50% od ukupno planiranih 3.000.000,00 KM za sufinansiranje specijalizacija i subspecijalizacija doktora u 2023. godini, a koji iznos je JU Kantonalna bolnica Zenica utrošila namjenski za plaće ukupno 47 doktora koji se nalaze na specijalizacijama i subspecijalizacijama.
Podsjećamo da je Vlada ZDK na prijedlog resornog ministarstva donijela odluku o odobravanju sredstava JU Kantonalnoj bolnici Zenica, prema kojoj će finansirati troškove specijalizacija i subspecijalizacija doktora medicine u ovoj zdravstvenoj ustanovi za 2023. godinu.
Bolja zdravstvena usluga
“Ovaj korak ima za cilj unaprijediti kvalitetu zdravstvenih usluga u kantonu, podržavajući istovremeno finansijsku stabilnost bolnice i njenih zaposlenika. Kvalitetne zdravstvene usluge bez školovanog medicinskog kadra nisu moguće, stoga je finansiranje plaća za specijalizante i subspecijalizante jasan pokazatelj opredijeljenosti Vlade ZDK-a da ostane posvećena unapređenju života građana kroz kvalitetne javne usluge, u ovom slučaju posebno fokusirane na zdravstvenu zaštitu”, rekla je ministrica zdravstva Tanja Radoš Kosić.


PROJEKAT PODRŽAVA VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA